afbeelding

Ien Dales Leerstoel

De Ien Dales Leerstoel verbonden aan de Universiteit Leiden/Faculteit Governance and Global Affairs heeft betrekking op ‘de overheid als arbeidsorganisatie’. Belangrijke thema’s zijn de verhouding tussen politiek bestuur en ambtelijke dienst, de kwaliteit van de overheidsorganisatie en haar relatie tot werkgevers en werknemers en de politieke en ambtelijke integriteit van de publieke sector. ‘De overheid als arbeidsorganisatie’ is een onderdeel van het curriculum van de Faculteit Governance and Global Affairs.
Hoogleraar is dr. Z. (Zeger) van der Wal.

Nieuws