Staat van de Ambtelijke Dienst

Elke twee jaar brengen de bijzonder hoogleraren van het CAOP de ‘Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD) uit. De STAD is een kritisch, analytisch overzicht van hoe de ambtelijke dienst ‘er kwalitatief en kwantitatief bij staat’. Wetenschappers en beleidsmakers maken daarvoor onafhankelijke analyses en observaties. De derde STAD laat zien welke veranderingen gaande zijn, wat dit doet met de ambtenaar en wat beter kan. Ook onderwerpen als mobiliteit in turbulentie, integriteitsverbanden en het cao-overleg komen aan bod. De vierde editie STAD verschijnt in oktober 2017. Meer informatie hierover volgt later.

De Eerste Kamer heeft inmiddels besloten tot de normalisering van de ambtelijke rechtspositie; de leerstoelen besteden hier in 2017 e.v. uitgebreid aandacht aan.

Downloads

Staat van de ambtelijke dienst 2015: de overheid in tijden van verandering.
Overhandigd aan de SG BZK tijdens het Jaarcongres Leerstoelen op 10 december 2015.
 Download de STAD 2015 (3.0 MB)

Staat van de ambtelijke dienst. Hoe staan de ambtenaren er anno 2013 voor?
 Download de STAD 2013 (1.4 MB)

Staat van de ambtelijke dienst. Hoe staan de ambtenaren er anno 2011 voor?
 Download de STAD 2011 (1.4 MB)