Bijzonder hoogleraar dr Jos (J.L.T.) Blank

Jos Blank gaat zich bezig houden (0,2 fte) met de vraag hoe de productiviteit en de doelmatigheid van de publieke sector valt te bevorderen. Zijn empirisch wetenschappelijk onderzoek betreft kwantitatieve analyses van de effecten van beleid en management op een efficiƫnte publieke dienstverlening. Resultaten moeten bijdragen aan beleidsdiscussies hierover. De oratie vindt uiterlijk 1 jaar na de benoeming plaats. De leerstoel maakt deel uit van de vakgroep Bestuurskunde van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Curriculum vitae Blank

Jos Blank

Jos (J.L.T.) Blank (1957) studeerde econometrie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar hij in 1993 ook promoveerde. Blank is Universitair Hoofddocent Doelmatigheid Publieke Sector aan de Technische Universiteit Delft. Hij is daar initiatiefnemer en directeur van het centrum voor Innovatie en Publieke Sector Efficiƫntie Studies (IPSE), waarin sinds 2013 ook het CAOP participeert. Blank analyseerde onder meer de kostenstructuur van verpleeghuizen, ziekenhuizen, scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, politiekorpsen en veel andere publieke voorzieningen. Hij publiceerde meer dan 150 boeken, artikelen en rapporten, zowel nationaal als internationaal over een grote verscheidenheid aan onderwerpen. Verder adviseerde hij verschillende leden van het kabinet en Tweede Kamer, beleidsmedewerkers van departementen en hij participeerde in ambtelijke werkgroepen en adviescommissies. Hij heeft een groot netwerk in de wetenschappelijke wereld en in de Nederlandse publieke sector. Blank werkte ook bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en Ecorys.