afbeelding

Leerstoel Productiviteit Publieke sector

De leerstoel Productiviteit Publieke Sector richt zich op de vraag op welke wijze de productiviteit en de doelmatigheid van de publieke sector in Nederland kan worden bevorderd. De resultaten van het wetenschappelijk onderzoek dienen een bijdrage te leveren aan beleidsdiscussies over de inrichting van een doelmatige publieke sector. Het wetenschappelijk onderzoek draagt een sterk empirisch karakter en is vooral gericht op kwantitatieve analyses van de effecten van beleid en management op de efficiëntie van de publieke dienstverlening. De leerstoel is ondergebracht bij Erasmus Universiteit Rotterdam. Hoogleraar is prof. dr. J.L.T. (Jos) Blank.