Ien Dales Integriteitsaward

Het CAOP en de daarin besloten Stichting Ien Dales Leerstoel ‘beheren’ het “erfgoed” van wijlen Minister van Binnenlandse Zaken mevr. Drs. C.I. Dales. Tot het erfgoed van minister Dales behoort de zorg omtrent de kwaliteit van een goed openbaar bestuur en een op haar taak berekende arbeidsorganisatie overheid, in het bijzonder het vraagstuk van een volstrekte integriteit binnen de overheid.

Toekenning van de Ien Dales Integriteitsaward vindt tweejaarlijks plaats op basis van criteria die als passend kunnen worden beschouwd binnen de opvattingen die de naamgeefster van de betreffende Award stelt. Kandidaten die worden voorgedragen dienen gedurende hun loopbaan bij uitstek het toonbeeld te zijn geweest van een rechtschapen, zich verantwoordelijk voor zijn/haar taakuitoefening en positiebepaling wetende ambtenaar in een bestuurlijke en sociaal-economische complexe omgeving. Kandidaat dient er blijk van te hebben gegeven een zorgvuldig openbaar bestuur en bestrijding van onrechtmatigheden tot de belangrijkste aandachtsgebieden van zijn/haar functioneren te willen beschouwen. Zijn/haar persoonlijke inzet voor dit doel heeft in positieve zin aandacht gegenereerd. Bij jurering wordt zodoende ook gelet op vakmanschap, trots en bevlogenheid en het rolmodel zijn voor anderen.

De Commissie inzake de toekenning van de Integriteitsaward, voornoemd,
Mevrouw Mr. P.G.H. Westerhof, Voorzitter Ien Dales Award
Wnd. voorzitter Bestuur Leerstoelen CAOP

Voor meer informatie kunnen belangstellenden mailen naar l.spaans@caop.nl of via telefoonnummer 06 51 00 29 67.