Bijzonder hoogleraren

Prof. mr. Alexander de Becker

Universitair docent aan de Universiteit Hasselt (Belgie) en onder andere gasthoogleraar aan de Université Libre de Bruxelles voor het thema 'Droit comparé de la fonction publique' en zelfstandig juridisch adviseur ambtenarenrecht en arbeidsrecht in de publieke sector

 Cirriculum Vitae > (264 KB)


Dr. Zeger van der Wal

Zeger van der Wal is onderzoeksdecaan en hoofddocent publiek management aan de School for Public Policy van de National University of Singapore, de meest vooraanstaande universiteit van Azië. Hij publiceert in (inter)nationale toptijdschriften en populaire media over waarden, motivaties en competenties van overheidsmanagers, met bijzondere aandacht voor de verschillen tussen het Westen en Azië en tussen de publieke en private sector. Hij is een veelgevraagd internationaal adviseur, spreker en trainer. Zeger promoveerde in 2008 cum laude in de Bestuurskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam, na korte tijd te hebben gewerkt in de lokale en provinciale ambtenarij. Hij behaalde zijn Master in de politicologie aan de Universiteit van Amsterdam in 2001.

 Curriculum Vitae > (225 KB)