Bestuur

De leerstoelen worden bestuurd door een overkoepelend, paritair samengesteld bestuur.

Samenstelling Bestuur Stichting Leerstoelen per 18 juli 2018

 • De heer P.F. van der Heijden, onafhankelijk voorzitter (voorgedragen door CAOP)
 • Mevrouw E.L. Snoeij, onafhankelijk vice voorzitter (voorgedragen door CAOP)
 • De heer J. Kruuk (zetel namens VSO)
 • Mevrouw L. Mulder, onafhankelijk lid (voorgedragen door CAOP)
 • De heer M.N.J. Smit (zetel namens SCO)
 • Mevrouw L. Verheggen (zetel namens SCO) 
 • Mevrouw B. Mollee (zetel namens VSO)
 • Vacature (zetel namens VSO)
 • De heer J.N. van Lunteren (namens sponsor ABP)
 • Mevrouw A. Houwing, onafhankelijk lid (voorgedragen door CAOP)

Adviseurs (geen formeel lid van het bestuur)

 • De heer N.Ph. Geelkerken (namens CAOP)
 • De heer J. Strieker (namens BZK)
 • De heer F. Dingelstad (namens OCW, dir PO)