Bijzonder hoogleraar

Bijzonder hoogleraar dr. F.M. (Frits) van der Meer

Dr. Frits van der Meer aanvaardde op 24 februari 2012 het hoogleraarsambt in Leiden. De bijzonder hoogleraar heeft als leeropdracht ‘Comparative Public Sector and Civil Service Reform’. De oratie van dr. van der Meer had als titel: ‘ Voorwaarden, waarborgen en de publieke dienst (227 KB)’(pdf).

Ingmar Timmer Fotografie

De leerstoel is een initiatief van het CAOP en de Universiteit Leiden. De titel van Van der Meers oratie luidde: ‘Voorwaarden, waarborgen en de publieke dienst’.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Loes Spaans, secretaris Bijzondere Leerstoelen CAOP.

Universiteit Leiden >