afbeelding

Leerstoel Comparative public sector

De bijzondere leerstoel Comparative public sector and civil service reform bestudeert de hervormingen van het overheidsapparaat in een veranderende publieke sector, op nationaal en internationaal niveau. Het vergelijkend perspectief heeft zowel betrekking op het crossnationale als op het bestuurshistorische perspectief. De leerstoel is ondergebracht bij het Instituut Bestuurskunde, Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Hoogleraar is prof. dr. F.M. (Frits) van der Meer.

Tot voor kort vond het onderzoek naar hervormingen van het overheidsapparaat plaats in de context van de leerstoel overheidsmanagement. In de afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden dat dit thema een breder perspectief vereist. Het vormt een zelfstandig aandachtsgebied en behoeft eigen expertise. Daarin is, behalve voor allerlei organisatie-, beleids- en besluitvormingsvraagstukken, ook aandacht voor degenen die het overheidsbestuur tot leven brengen: ambtenaren en politieke bestuurders.

Het CAOP, dat de leerstoel heeft ingesteld, wil hiermee het belang van het onderzoek en het onderwijs op dit terrein krachtiger vormgeven. Daarbij ligt de nadruk op:

  • de banden met de internationale wetenschappelijke gemeenschap;
  • aandacht voor de maatschappelijke actualiteit in het Nederlandse en internationale openbaar bestuur.