Helicopterview

De Albeda Leerstoel richt zich op de arbeidsverhoudingen in de publieke sector. Op dat terrein is sprake van tal van ontwikkelingen, zoals de wetgeving op het gebied van de ambtenarenstatus, de voorbereiding van cao’s, discussies over arbeidsvoorwaarden, arbeidsproductiviteit en arbeidsomstandigheden etc. In de in beginsel tweewekelijkse rubriek "Helicopterview - De arbeidsverhoudingen in de publieke sector van boven af gezien" signaleert prof. mr. Roel Bekker, hoogleraar Albeda Leerstoel al dat soort ontwikkelingen en voorziet deze van commentaar.

Voor nadere inlichtingen: l.spaans@caop.nl