Publicaties prof. mr. R. Bekker

 •  Een deontologische code als instrument voor belangenconflictbeheersing bij ambtenaren (383 KB)
  Publicatie prof. Dr. Alexander de Becker.
 •  The impact of austerity measures on social rights in the public sector: the EU does not grant any attention to respect of basic social rights in order to comply with austerity measures (62 KB)
  Paper over de impact van de bezuinigingsmaatregelen op de sociale rechten in de publieke sector.
 • Een integere overheid is niet per se een goede overheid
  Bijdrage van prof. Roel Bekker aan ‘Hofvijver’, publicatie van het Montesquieu-instituut.
 •  Politicians and civil servants: a complicated affair (97 KB)
  Keynote speech by prof. Roel Bekker for the Joint-Seminar on Political-Administrative Interface in the OECD Member States, Warsaw 24 January 2014.
 •  ‘Building a Government for the Future: Improving Policy Performance and Managing Complex Challenges’ (92 KB)
  Keynote speech van prof Roel Bekker, gehouden op 12 november tijdens een congres van de OECD in Parijs.
 •  Balkenende-norm vergelijkt appels met peren (236 KB)
  Dat schrijft prof. mr. Roel Bekker in Openbaar Bestuur 6 van juni/juli 2013. Bekker is verbonden aan de Albeda Leerstoel, als bijzonder hoogleraar Arbeidsverhoudingen bij de overheid.
 •  Somberheid en weemoed maken de overheid niet beter (1.7 MB)
  Onder deze titel verscheen een artikel van prof. mr. Roel Bekker, hoogleraar Albeda Leerstoel, in Openbaar Bestuur van december 2011.
  "Het roer moet om! De overheid functioneert niet, is veel te groot en niet in staat een oplossing te bieden voor hedendaagse problemen. De overheid heeft het vertrouwen van de burger verloren, politici zijn zakkenvullers, weten niet wat er onder het volk leeft en ambtenaren zijn dwingelanden die het grootste deel van de dag uit het raam kijken". Veelgehoorde cliches.
 •  Jaarverslag Albeda Leerstoel 2010 (75 KB)
 • 13.01.10 : lid oppositiecommissie promotie P. Overeem.
 • 22.01.10 : college Avicenna Academie voor Leiderschap. Civic Leadership Course.
 • 25.02.10 : lunchcollege Campus Universiteit Den Haag, De Australische overheid en arbeidsverhoudingen.
 • Columns in Management en consulting.
 • Vragencollege Rijkstrainees 05.03.2010.
 • Toespraak bij de startbijeenkomst van de Vereniging Ambtenaar en recht 16.03.2010.
 • 31.03.10 : lezing Institute for Government, Londen.
 • 14.04.10 : lunchcollege Campus Universiteit Den Haag, De overheid en de arbeidsverhoudingen in Zweden en Denemarken.
 • Lid promotiecommissie Marcel Hoogwout 15.09.10.
 • Lezing congres Bestuurskundige Interfacultaire vereniging Leiden 18.05.10.
 • Artikel UK Government: “Less”.
 • College Avicenna “Haalt de overheid 2050?”.
 • Inleiding jaarcongres Albeda Leerstoel 4.11.10.
 • Keynote speech congres ICT 2010, oktober 2010, Kurhaus Scheveningen.
 • Leadership for a New Synthesis, inleiding conferentie New Synthesis, A Public Service
  Renewal Agenda for the 21st century, 18 November 2010, Londen.
 • Ambtenaren hebben geen macht, bijdrage Lustrumalmanak ‘Vier de macht, B.I.L. 2009-2010, pag. 43/44.
 • Colleges Arbeidsverhoudingen bij de overheid, april/mei 2010, Bachelors Rechten.
 • Colleges Political administrative relations, november/december 2010, Engelstalige
  Masters Bestuurskunde.
 • College postacademische opleiding Rechtstaat, Universiteit Leiden, december 2010.
 • Public Servant. In: Zoals een goed ambtenaar betaamt, liber amicorum prof.mr. C.R. Niessen.
 • College political-administrative relations in de Engelstalige Masters Bestuurskunde (13
  studenten).
 •  Keynote speech prof. mr. Roel Bekker (90 KB)
  ICT Overheidscongres 2010 (Collaborate today, maximize the public value tomorrow), Kurhaus, Scheveningen (13-10-2010).
 •  Over heckrunderen, politici en ambtenaren (89 KB)
  Toespraak van prof. mr. Roel Bekker, ter gelegenheid van zijn afscheid als Secretaris Generaal Vernieuwing Rijksdienst (29-06-2010).
 •  Lecture of Prof. Roel Bekker, Institute for government (97 KB)
  London (31-03-2010).
 •  Civil servants: an endangered species? (142 KB)
  Speech prof. mr. Roel Bekker, Institute of Public Administration Australia (IPAA) National Conference, Brisbane, (19-11-2009).
 •  Bijpraten met Bekker. 'We staan vaak in het linkerrijtje' (207 KB)
  PM, door Cindy Castricum (06-11-2006).
 • Topambtenaar danst tango met politicus
  PM 2, door Rianne Waterval (06-02-2009).
 •  Meer mobiliteit gemeenteambtenaren (168 KB)
  VNG Magazine (06-02-2009).
 • Het mag wel wat flexibeler
  Trouw (04-02-2009).
 •  Interview Roel Bekker, topambtenaar. Ambtelijke helden (419 KB)
  Volkskrant (31-01-2009).
 • Interview Roel Bekker, topambtenaar. Ambtelijke helden - Het vervolg
  Volkskrant (31-01-2009).
 • Ambtenaren zijn gewone werknemers
  Republic (28-01-2009).
 • Ambtenaar kan meer verdienen dan premier
  De Gooi- en Eemlander/ Haarlems Dagblad/ Noord-Hollands Dagblad/ IJmuider Courant (28-01-2009).
 • Topambtenaar noemt Balkenende-norm onverstandig
  Elsevier.nl/ Nieuws.nl/ Novum (27-01-2009).
 • Topambtenaar bekritiseert salarisnorm
  (27-01-2009).
 • Politiek-ambtelijke verhoudingen moeten beter
  Persbericht - Prof.mr. Roel Bekker:
 • Balkenendenorm zet salarisdiscussie op het verkeerde spoor
 • Bijzondere (rechts)positie van de ambtenaar (30-10-2008).

Column Management en Consultancy