Publicaties Dr. mr. B. Barentsen

Boeken

 • The wounded soldiers of bureaucracy
  Rede uitgesproken bij de aanvaarding van de Albeda Leerstoel (Arbeidsverhoudingen in de publieke sector) aan de Universiteit Leiden, 28 september 2012
   Download de oratie (560 KB)
  Barend Barentsen over zijn oratie (youtube)
 • Wet verbetering poortwachter (Actualiteiten Sociaal Recht nr. 12), Deventer: Kluwer 2002 (met  J.M. Fleuren-van Walsem).
 • Arbeidsongeschiktheid. Aansprakelijkheid, bescherming en compensatie (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 2003. (Ook verschenen in de reeks Monografiën Sociaal Recht, nr. 29)
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Actualiteiten Sociaal Recht nr. 22 ) Deventer: Kluwer 2006.

Artikelen

 •  Einde aan de status aparte (138 KB) (Special Sdu, december 2016)
 • Onterecht stakingsverbod rechter voor werknemers KLM en Easy Jet
 • Als de dokter gaat staken vallen er doden (NOS website)
 •  Ambtenaar houdt status aparte (957 KB) (Binnenlands Bestuur, april 2016)
 • Doet-ie ‘t of doet-ie niet? (Column)
 •  In je recht - Payrollen: scharrig, maar niet onrechtmatig (52 KB) (Bron: PM)
 • Kroniek van het sociaal recht. NJB 2012, p. 2453-2463 (met S.F. Sagel)
 • Een einde aan het prijzencircus? Zeggenschap, 2012(4),p.  23
 • ‘Procederen over uitkeringen. Het litigationprobleem in de Workers’ Compensation’, Ars Aequi 1998, blz. 481 e.v.
 • ‘De kantonrechtersformule. Enkele vragen samenhangend met Stalin, de ‘staatsgreep’ van de kring van Kantonrechters en ons ontslagrecht’, NJB 1999, p. 1852-1853 (met A.C. Damsteegt & J. Heinsius)
 • ‘De medische besluitenregeling en het recht op een eerlijk proces. Commentaar bij de ‘Pemba-uitspraken’ van de Centrale Raad van Beroep’, USZ 2001, p. 742-745.
 • ‘De fuik van de bescherming. De aantrekkingskracht van de WAO bij problemen op de  werkvloer’, in: Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (red.), Ziek van conflict. Vier onderzoeksmonografieën, Elsevier: 2001, p. 243-293 (met L.J.M. Aarts & I. Been).
 • ‘De fuik van de bescherming’, Arbeidsomstandigheden 2002, nr. 2, Bijlage ‘Weer op weg naar het werk’, p. 15-17 (met Leo Aarts en Ingeborg Been)
 • ‘De WAO: terug naar de toekomst?’. Congrespaper t.b.v. Symposium ‘Een tweede eeuw sociale zekerheid: sociale integratie in de 21e eeuw’ 14-15 juni 2001. Abstract te vinden op www.siswo.uva.nl/sznet
 • ‘De WAO is eigenlijk helemaal niet ziek’, Arbo 2003, nr. 7/8, p. 36-40.
 • ‘Voor de poort van de WAO – De Wet verbetering poortwachter en de toegang tot de WAO’, SMA 2003, p. 451-460.
 • ‘De WAO: van Ongevallenwet naar poortwachter’, in: Handboek Gezond Werken (losbl.), Maarssen: Elsevier bedrijfsinformatie, p. V 1.15-1 – V 1.15-26.
 • ‘Hoe te denken over de rechtsmachtverdeling voor overheidsaansprakelijkheid’, in: Congresbundel ‘Under Construction’ , Den Haag: 1 april 2005 (te vinden op: www.underconstruction.nu; met I. Brand, M. Chébti en C. Ponsioen)
 • ‘De zieke werknemer’, JAR Verklaard 2006/5.
 • ‘Scholing en arbeidsongeschiktheid’ in: G.J.J. Heerma van Voss (red.), Scholing in het sociaal recht, Deventer: Kluwer 2008.
 • ‘De crisisbestendigheid van salarisafspraken’, ELSA Leiden Magazine, 2009 (2), p. 18-20. 

 • ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen in Amsterdam’, Nederlands Juristenblad 2010, p. 1663-1666. 


Commentaar wetgeving

 • Commentaar Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten. In G.J.J Heerma van Voss & F.J.L Pennings (Eds.), tekst & commentaar socialezekerheidsrecht. deventer: Kluwer.
 • Commentaar art. 4-6, 12-17, 43-142 WIA, 18, 36a, 43a, 44 WAO. In G.J.J Heerma van Voss & F.J.L Pennings (Eds.), Tekst & Commentaar Socialezekerheidsrecht. Deventer: Kluwer.
 • Commentaar artikel 4-6, 43-63 WIA, Beleidsregels buiten aanmerking laten arbeidsongeschiktheid, in: G.J.J. Heerma van Voss & F.J.L. Pennings (red.), Tekst & Commentaar Socialezekerheidsrecht, Deventer: Kluwer 2008.
 • Commentaar artikel 4-6, 12-17, 43-87, 138-142 WIA, art. 18, 36a, 43a,  44WAO Beleidsregels buiten aanmerking laten arbeidsongeschiktheid, Inkomensbesluit Wet WIA in: G.J.J. Heerma van Voss & F.J.L. Pennings (red.), Tekst & Commentaar Socialezekerheidsrecht, Deventer: Kluwer 2010.
 • Commentaar art. 7:626 t/m 633 BW, in: F.J.L. Pennings & J.G.F.M. Hoffmans, Wet en rechtspraak arbeidsrecht, Deventer: Kluwer 2010, p. 28-50.
 • Commentaar artikel 7:616 t/m 633 BW, in: Arbeidsovereenkomst (losbl.), Deventer: Kluwer
 • Commentaar art. 1:4, 2:12, 3:2, 3:3, 3:4, 3:7, 3:8, 3:9, 3:11 Wet Wajong, in:  Nederlandse Documentatie Sociale Zekerheid (Sdu) (update)

Onderzoeksrapporten/adviezen

 • De Onderlinge Waarborgmaatschappij en het ziekengeldrisico in het midden- en kleinbedrijf (verkennend onderzoek), Leiden: Recht&Beleid 1996 (met Ph. R. de Jong & L.J.M. Aarts)
 • De Onderlinge Waarborgmaatschappij en de verzekering van sociale risico’s in het midden-en kleinbedrijf (Advies van de Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf van 25 juni 1997), Den Haag: RMK 1997 (met Ph. R. de Jong & L.J.M. Aarts)
 • Advies rechtmatigheid onmiddelijke werking inkomensnormen (semi-)publieke sector in het licht van het eigendomsrecht van artikel 1 Eerste Protocol bij het EVRM, Leiden, 21 september 2009 (met T. Barkhuysen & M.L. van Emmerik), zie Kamerstukken II 2010/11, 32600, nr. 3, p . 30)

Redactie boek

 

 • Arbeidsrecht in internationaal perspectief  (Reeks Vereniging voor Arbeidsrecht nr. 30), Deventer: Kluwer 2001 (met A.C. Damsteegt & J. Heinsius)

Annotaties

1999

 • Centrale Raad van Beroep 8 juni 1999, USZ 1999/227  (Verblijfsrecht, EVSMB)
 • Rb. Assen 5 oktober 1999, USZ 1999/341 (Schuldig nalatig AOW-premie)

2000

 • Rb. Zutphen 22 november 1999, USZ 2000/3 (Parttime herplaastingsbudget)
 • Rb. Amsterdam 7 juli 1999, USZ 2000/33 (OWM ‘MAAV’ bestuursorgaan)
 • Centrale Raad van Beroep 1 maart 2000, USZ 2000/96 (Evenredigheid WW-weigering)
 • Rb. Amsterdam 31 januari 2000, USZ 2000/111 (Medische besluitenregeling)
 • Centrale Raad van Beroep 27 april 2000, USZ 2000/137 (Willekeur WAO-boete)
 • Centrale Raad van Beroep 3 mei 2000, USZ 2000/145 (Overname betalingsverplichting)
 • Rb. Groningen 7 juni 2000, USZ 2000/203 (Foutje in 27 lid 3 WW)
 • Pres. Rb. Den Haag 19 juli 2000, USZ 2000/244, p. 902-903 (Koppelingswet)
 • EHRM 4 juli 2000 (Akin), USZ 2000/269, p.986-987 (Redelijke termijn)
 • Rb. Haarlem 27 april 2000, USZ 2000/280, p. 1032-1034 (Medische besluitenregeling)
 • Centrale Raad van Beroep 31 oktober 2000, USZ 2000/304  (Parttime herplaatsingsbudget)

2001

 • Centrale Raad van Beroep 12 februari 2001, USZ 2001/91 (Werkgever belanghebbende WAO)
 • Centrale Raad van Beroep 21 februari 2001, USZ 2001/117 (Boete mini-benadeling)
 • Rb. Almelo 17 april 2001, USZ 2001/175, p.652-654 (Vrijstelling WAO-premie)
 • Centale Raad van Beroep 1 november 2001, USZ 2001/314 (Verzekeringsplicht directeur)

2002

 • Centrale Raad van Beroep 5 februari 2002, USZ 2002/74 (Loondoorbetaling en WAO)
 • Centrale Raad van Beroep 13 februari 2002, USZ 2002/102 (Categoraal belanghebbende)
 • Rb. Amsterdam 8 mei 2002, USZ 2002/189 (Pemba & oorzaak arbeidsongeschiktheid)
 • Vzngr. Rb. Assen 5 juni 2002, USZ 2002/261 (Arbeidsgehandicapte)
 • Centrale Raad van Beroep 13 augustus 2002, USZ 2002/265 (Werknemer weigert reïntegratie)
 • Centrale Raad van Beroep 24 september 2002, USZ 2002/292 (Werkgever belanghebbende ZW)
 • Centrale Raad van Beroep 27 september 2002, USZ 2002/327 (Medische besluitenregeling in vonnis)

2003

 • Centrale Raad van Beroep 17 december 2002, USZ 2003/67 (Dringende reden)
 • Centrale Raad van Beroep 11 februari 2003, USZ 2003/141 (Categoraal belanghebbende)
 • Centrale Raad van Beroep 26 maart 2003, USZ 2003/167 (Herplaatsing)
 • Centrale Raad van Beroep 4 juli 2003, USZ 2003/262 (Koppelingswet)
 • Centrale Raad van Beroep 4 juli 2003, USZ 2003/267 (Redelijke termijn)
 • Centrale Raad van Beroep 17 juni 2003, USZ 2003/286 (1 BOB)

2004

 • Centrale Raad van Beroep 5 november 2003, USZ 2004/17 (Deskundige)
 • Rb. Breda 17 november 2003, USZ 2004/49 (Nihilstelling pemba kleine werkgever)
 • Centrale Raad van Beroep 22 januari 2004, USZ 2004/122 (Vrijstelling WAO-premie)
 • Centrale Raad van Beroep 24 februari 2004, USZ 2004/146 (Gemachtigde medisch besluit)
 • Hoge Raad 26 maart 2004, USZ 2004/201 (Terugvordering BWOO)
 • Vzngr. Rb. Rotterdam 25 juni 2004, USZ 2004/254 (Motivering loonsanctie)
 • Rb. Breda 19 juli 2004, USZ 2004/283 (Loonsanctie en tweede spoor)
 • Rb. Rotterdam 16 augustus 2004, USZ 2004/326 (Te standaard loonsanctie)
 • Centrale Raad van Beroep 6 oktober 2004, USZ 2004/335 (Te late ziekmelding)

2005

 • EHRM 12 oktober 2004 (Ásmundsson), USZ 2005/28 (Art. 1 EP & wijziging IJslandse WAO)
 • Rb. Roermond 11 januari 2005, USZ 2005/90 (Loonsanctie na einde wachttijd)
 • Rb. Almelo 4 februari 2005, USZ 2005/91 (Reparatoir karakter loonsanctie)
 • Centrale Raad van Beroep 24 februari 2005, USZ 2005/159 (Nihilstelling pemba)
 • HR 22 april 2005, USZ 2005/213 (Redelijke termijn)
 • Rb. Haarlem 21 maart 2005, USZ 2005/255 (Loonsanctie na foute prognose arbodienst)
 • Rb. Zutphen 29 maart 2005, USZ 2005/256 (WAO-toekenning = weigering loonsanctie)
 • Centrale Raad van Beroep 13 juli 2005, USZ 2005/289 (Loonsanctie en tweede spoor)
 • Rb. ’s-Hertogenbosch 22 februari 2005, USZ 2005/428 (Second opinion)

2006

 • Vzngr. Rb. Amsterdam 15 december 2005, USZ 2006/15 (Rechtmatigheid herkeuringen)
 • Centrale Raad van Beroep 22 februari 2006, USZ 2006/97 (Onverbindendheid minimum-loonsanctie)
 • Rb. Amsterdam 28 december 2005, USZ 2006/102 (Aanprakelijkheid UWV voor loondoorbetaling)
 • Rb. Breda 23 maart 2006, USZ 2006/130 (onverbindendheid maximering maatman)
 • Rb. Breda 4 april 2006, USZ 2006/155 (premiedifferentiatie kleine werkgevers onverbindend)
 • Ktr. Zaandam 2 maart 2006, USZ 2006/159 (geen loondoorbetaling ondanks loonsanctie)
 • Rb. Amsterdam 17 mei 2006, USZ 2006/182 (aanpassing CBBS)
 • ‘Eigendomsrecht op uitkering blijkt dode mus: afschaffing AWW-uitkering niet in strijd met art. 1 EP’; annotatie Europees Hof voor de Rechten van de Mens 2 september 2005, NJCM Bulletin 2006
 • Centrale Raad van Beroep 9 mei 2006, USZ 2006/253 (samenloop WAO en WAZ)
 • Rb. Alkmaar 4 juli 2006, USZ 2006/293 (onverbindendheid maximering maatman)
 • Centrale Raad van Beroep 29 september 2006, USZ 2006/327 (onvoldoende re-integratie en schatting)
 • Centrale Raad van Beroep 10 oktober 2006, USZ 2006/330 (besluit eigenrisicodragerschap)

2007

 • Rb. Almelo 21 december 2006, USZ 2006/26 (duurzaamheid WIA)
 • Centrale Raad van Beroep 9 maart 2007, USZ 2007/92 (maximering maatman)

2008

 • Hoge Raad 14 maart 2008, USZ 2008/112 (opzettelijk veroorzaken ziekte)

2009

 • Kantonrechter Haarlem 12 februari 2009 USZ  2009/163
 • Gerechtshof Leeuwarden 3 maart 2009 USZ 2009/164

2010

 • EHRM 4 mei 2010 European Human Rights Cases 2010/99

2011

 • Hoge Raad 26 november 2010, JAR 2011/16
 • Gerechtshof Leeuwarden 11 januari 2011, JAR 2011/56
 • Hoge Raad 10 juni 2011, ) JAR 2011/190
 • Hoge Raad 24 juni 2011, JAR 2011/192
 • Hoge Raad 8 juli 2011, JAR 2011/209
 • Kantonrechter Lelystad 22 juli 2011, USZ 2011/260.
 • Hoge Raad 30 september 2011, USZ 2011/294
 • Hoge Raad 11 november 2011 JAR 2011/315 (Rooyse Wissel)
 • EHRM 7 juli 2011, EHRC 2011/136

2012

 • Ktr.  ’s-Gravenhage 21 december 2011, JAR 2012/42   
 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens  13 maart 2012, EHRC 2012/110.   
 • Gerechtshof Arnhem 27 maart 2012, JAR 2012/128
 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens, EHRC 2012/207   
 • Ktr. Bergen op Zoom (Vzngr) 14 september 2012, JAR 2012/265

Krantenartikelen

 • ‘WAO-probleem is zo groot nog niet’, Algemeen Dagblad 21 mei 2003
 • ‘CRvB spaart rammelende wetgeving’, Staatscourant 25 april 2005.
 • ‘Nieuwe WAO onwerkbaar en onnodig’, Staatscourant 6 juli 2005.
 • ‘Herkeuringen: onwenselijk, niet onrechtmatig’, Staatscourant 12 januari 2006

Blogs

 • I do solemnly swear... (Leiden Law blog). (available: 17 apr 2012).  
 • A battle of experts: dismissal law in need of reform? (Leiden Law blog). (available: 10 jul 2012).   
 • Think before you post. (Leiden Law blog). available: 04 sep 2012).   
 • Fifty shades of grey. (Leiden Law blog). (available: 30 oct 2012).