Bijzonder hoogleraren

Prof.dr. J.J.M. Uijlenbroek

Per 1 september is dr. J.J.M. (Jaap) Uijlenbroek aangesteld als bijzonder hoogleraar Albeda Leerstoel (Arbeidsverhoudingen in de Publieke Sector). Directeur-generaal Belastingdienst bij het Ministerie van Financien. Jaap Uijlenbroek volgt Roel Bekker op die per 1 juli 2014 als bijzonder hoogleraar Arbeidsverhoudingen is teruggetreden.Uijlenbroek studeerde Informatica aan de Gemeentelijke HTS Den Haag, Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit en promoveerde aan de TU Delft, Faculteit Technische Bestuurskunde, op het proefschrift Designing Electronic Document Infrastructures. Na 9 jaar werkzaam geweest te zijn in de consultancy heeft Uijlenbroek diverse ambtelijke leidinggevende functies vervult: directeur Informatie, Beheer en Subsidieregelingen bij het toenmalige ministerie van VROM (2000); Algemeen directeur van de Arbeidsinspectie (2004) en DG Organisatie Bedrijfsvoering Rijk (2008). De wetenschappelijke publicaties van Uijlenbroek liggen vooral op het terrein van Organisatie Ontwikkeling en ICT. In zijn ambtelijke carrière heeft hij veel van doen gehad met arbeidsverhoudingen in het algemeen (als Algemeen directeur Arbeidsinspectie) en in de publieke sector specifiek (als dgOBR en als cao onderhandelaar voor de rijksdienst).

Publicaties >


Prof. mr. B. Barentsen

Per 1 maart 2012 is prof. mr. B.(Barend) Barentsen benoemd tot bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen publieke sector aan de Albeda Leerstoel. Barend Barentsen volgt prof.mr. Loe Sprengers op, die tien jaar als hoogleraar verbonden was aan de leerstoel.

Barend Barentsen is naast dit hoogleraarschap hoogleraar Sociaal Recht aan de Universiteit Leiden en Raadsheer-plaatsvervanger bij de Centrale Raad van Beroep.

Barend Barentsen (1972) studeerde rechten in Leiden en was daarna enige jaren verbonden als onderzoeker en docent aan Onderzoekscentrum Recht & Beleid, het E.M. Meijersinstituut en de afdeling sociaal recht van de Leidse rechtenfaculteit. 
In april 2003 promoveerde hij op het proefschrift ‘Arbeidsongeschiktheid’, een onderzoek waarin werkgeversaansprakelijkheid, de WAO en wettelijke bedrijfsongevallenverzekeringen centraal staan. 
Van eind 2003 tot eind 2007 was hij werkzaam op het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad, daarna keerde hij terug op de Universiteit Leiden.

Barentsens onderzoek richt zich op de arbeidsrechtelijke, ambtelijke en socialezekerheidsrechtelijke regelingen voor ziekte en arbeidsongeschiktheid. Daarnaast is werkgeversaansprakelijkheid een belangrijk thema. Over deze onderwerpen publiceert hij ook regelmatig, onder andere in Uitspraken Sociale Zekerheid en Jurisprudentie Arbeidsrecht. Een ander aandachtsgebied is de doorwerking van grondrechten in de arbeidsrelatie en in de relatie overheid-uitkeringsgerechtigde. In dit verband staan het recht op eigendom (art. 1 eerste protocol EVRM) en het verbod van slavernij en dwangarbeid (art. 4 EVRM) centraal.

Barentsen is redacteur van Uitspraken Sociale Zekerheid en het Tijdschrift voor Recht en Arbeid.