afbeelding

Albeda Leerstoel

De Albeda Leerstoel aan de Universiteit Leiden heeft betrekking op ‘arbeidsvoorwaardenvorming in de publieke sector’ en bestudeert het veld van arbeidsverhoudingen in zijn verschillende facetten. Kern van het taakgebied is studie van het proces van arbeidsvoorwaardenvorming, politiek-ambtelijke verhoudingen en medezeggenschap. De leerstoel stoelt op de wetenschapsgebieden rechtsgeleerdheid, sociologie, economie en bestuurskunde. De nadruk op de beleidsdimensie brengt met zich mee, dat in het vak de opdracht ligt besloten te denken in termen van alternatieven, van "nieuwe" sociale constructies. De hoogleraren zijn prof. dr. mr. B. (Barend) Barentsen en en dr. J.J.M. (Jaap) Uijlenbroek.