Wat maakt een mbo-school een lerende instelling?

7-11-2017

Marc van der Meer in PSV-stadion bij conferentie hybride leeromgevingen in (v)mbo techniek.

Het beroepsonderwijs staat in het centrum van de belangstelling, maar de aandacht gaat vooral naar de inhoud van het programma. Het waarom en waartoe van het beroepsonderwijs zijn op de achtergrond geraakt. Dit schrijven onderwijskundigen Ellen Klatter, lector aan Hogeschool Rotterdam, en Marc van der Meer, bijzonder hoogleraar bij Tilburg University en het CAOP, in het blad ‘SchoolManagement totaal’ van september 2017.

Professioneel kapitaal

In het artikel gaan de auteurs op zoek naar de voorwaarden voor een onderwijsverbetering van binnenuit. Daarbij is vooral professioneel kapitaal belangrijk: een combinatie van besluitvorming in de instelling, samenwerking tussen docenten en individueel talent van een docent. Een hecht team met een sterk pedagogisch vakmanschap komt waarschijnlijk tot de beste onderwijsprestaties. Door met en van elkaar te leren, kan er een gedeelde en gemeenschappelijke visie op goed onderwijs ontstaan.

Instroom en doorstroom

Ook de instroom in het mbo en de doorstroom naar het hbo kan beter. Het is nodig dat het mbo niet alleen intern een visie op onderwijs ontwikkelt, maar ook samen met het v(mb)o en het hbo. Als dat gebeurt, is er aan alle voorwaarden voldaan om het mbo een lerende instelling te laten zijn.

 Download het artikel (4.9 MB)

Bron

SchoolManagement totaal (september 2017)