Seminar: Leren van 70 jaar integriteitskwesties

12-12-2017

Fraude, corruptie en omkoping zijn van alle tijden. Wat kenmerkt integriteitskwesties en welke lessen kunnen we leren van spraakmakende zaken van de afgelopen zeventig jaar? Dr. Toon Kerkhoff (Universiteit Leiden) en dr. Patrick Overeem (Vrije Universiteit Amsterdam) onderzochten dat. De uitkomsten presenteerden zij op 28 november jl. bij het CAOP in Den Haag.

Er was veel belangstelling bij het CAOP voor het seminar ‘In Opspraak: Leren van 70 jaar Integriteitskwesties in Nederland’. Kerkhoff en Overeem bestudeerden hiervoor verschillende casussen vanaf de Tweede Wereldoorlog, waarbij de integriteit van bestuurders of ambtenaren ter discussie stond. Dit historische onderzoek is een initiatief van het Centre for Public Values & Ethics van de Universiteit Leiden. In samenwerking met de Ien Dales Leerstoel en de Albeda Leerstoel van het CAOP wordt vervolgens voortdurend gewerkt aan een vertaling naar en presentatie voor de praktijk van het openbaar bestuur. Opvallend is in ieder geval dat de perceptie van integriteit constant verandert, omdat ook onze normen veranderen. Volgens Kerkhoff en Overeem is integriteit “een bewegend doel”. De vraag is hoe schieten we daarop?

 Lees hier het verslag (73 KB)