Regeerakkoord belooft gamechangers in arbeidsmarktbeleid, maar niet in openbaar bestuur

24-10-2017

De potentieel grote veranderingen, oftewel gamechangers, in het nieuwe regeerakkoord zijn vooral te vinden in het voorgestelde arbeidsmarktbeleid. Fundamentele herzieningen zijn vrijwel afwezig als het gaat om de kwaliteit in de publieke sector. Dat werd duidelijk tijdens het openbare debat ‘Wat betekent het regeerakkoord voor de publieke sector’ op 17 oktober bij het CAOP. Vier thema’s stonden centraal: flexibilisering, pensioenen, de kwaliteit van het openbaar bestuur en de verhouding tussen politiek en sociale partners.

“Het is een politiek akkoord. Niet alleen omdat het een compromis is tussen vier partijen, maar ook omdat het oplossingsrichtingen op hoofdlijnen aangeeft en weinig zegt over de precieze uitwerking”, meent Corina Hendriks, onderzoeksadviseur bij het CAOP, in haar introductie. Daarmee biedt de politiek volgens haar wel de kans en ruimte om bij de uitvoering samen te werken met sociale partners, maatschappelijke organisaties en andere partijen in de samenleving. Daarnaast constateert zij dat het regeerakkoord op verschillende plaatsen meldt dat Nederland niet alleen vooruit moet gaan in de statistieken, maar dat mensen dat vooral ook zelf moeten ervaren.

 Download het verslag (293 KB)

Bekijk de video >