Publieke debat over integriteit noodzakelijk voor voorkomen verrassingen over normen

11-07-2018
In opspraak. Leren van integriteitskwesties

'Onderschat het belang van het publieke debat over integriteit niet.’ Want normen over goed bestuur verschuiven in de tijd en dat mag geen verrassing zijn voor politici of bestuurders. ‘Reageer met prudentie en onderscheidingsvermogen’ bij het aankaarten, beoordelen en sanctioneren van niet-integer gedrag. Want valse of overdreven beschuldigingen zijn niet-integer. Dat zijn de eerste twee lessen die Patrick Overeem (Vrije Universiteit Amsterdam) en Toon Kerkhoff (Universiteit Leiden) trekken uit hun historisch onderzoek naar meer dan 70 jaar integriteitskwesties.

Op 10 juli presenteerden de twee onderzoekers bij het CAOP het boek over hun onderzoek: ‘In opspraak. Leren van integriteitskwesties’. De publicatie is een uitgave van het Centre for Public Values & Ethics (CPVE) van de Universiteit Leiden en de Ien Dales Leerstoel en Albeda Leerstoel van het CAOP. Boudewijn Steur, programmamanager 'Versterking Democratie en Bestuur' bij BZK nam het eerste exemplaar in ontvangst.

Volop voorbeelden


Wat kunnen wij leren van integriteitskwesties in het Nederlandse openbaar bestuur in de periode 1945 tot aan nu? Welke betekenis is in verschillende perioden en omstandigheden gegeven aan 'goed en slecht' bestuur? Welke normatieve idealen en publieke waarden zijn gehuldigd? Vooral op deze vragen hebben Patrick Overeem en Toon Kerkhoff in hun historisch onderzoek antwoorden willen vinden. Zij behandelen bekende en verschillende soorten integriteitsschendingen die te maken hebben met dubieuze giften en beloften, onverenigbare nevenfuncties, activiteiten en contacten, misbruik van bevoegdheden of publieke informatie, en wangedrag in privétijd.

Derde en vierde les


De auteurs trekken in het laatste hoofdstuk vier lessen. Deze bieden een handelingsperspectief voor de omgang met integriteitskwesties in het openbaar bestuur. De derde les is: ‘Pas op met het stellen van steeds nieuwe normen.’ Want dat creëert ook nieuwe schendingen. De vierde les is: ‘Integriteitsnormen moeten onderwerp zijn van het democratisch debat.’ Want dat voorkomt dat bijvoorbeeld politici zomaar iets roepen over vermeende integriteitsschendingen.
 
Download ‘ In opspraak. Leren van integriteitskwesties (5.3 MB)’

Lees het artikel In opspraak: Leren van integriteitskwesties (VSO, 12 juli 2018)

Lees het artikel 'Een politicus hoeft geen supermoraalridder te zijn' (Universiteit Leiden, 16 augustus 2018)