Practoraten geven impuls aan onderwijskwaliteit mbo

12-07-2018

In steeds meer mbo-instellingen worden practoraten opgericht, waarbinnen kennisuitwisseling en onderzoek kan ontstaan. Zo blijven docenten voortdurend op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Marc van der Meer, bijzonder hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt bij het CAOP en Tilburg University, Jorick Scheerens, docent Mediacollege Amsterdam en coördinator stichting ‘Ieder MBO een Practoraat’ en Ronald Stevens, voorzitter kwaliteitscommissie practoraten, bespreken in een opiniestuk op ScienceGuide enkele instrumenten die helpen bij de innovatie en valorisatie van kennis in het onderwijs en (regionale) bedrijven.

Nieuwe werkwijze

Het mbo heeft met de practoraten een nieuwe werkwijze gevonden om onderwijs, onderzoek en innovatie te versterken en het leervermogen van studenten, docenten en praktijkvertegenwoordigers te bevorderen. Het is belangrijk dat practoraten samen blijven optrekken en onderling resultaten bespreken. Zo kunnen studenten, docenten en praktijkpartners de vragen van de toekomst in de praktijk onderzoeken en van deze ervaringen leren: ‘learning the job’.

Van lectoraat naar practoraat

Het fenomeen ‘practor’ werd in 2012 geïntroduceerd in het mbo. Het Mediacollege Amsterdam creëerde een praktische werkplaats in het mbo gericht op het gebruik van blogs, vlogs en sociale media. Het resulteerde onder meer in een nieuwe online lessenserie over mediawijsheid, die werd ontwikkeld door het (v)mbo. De tegenhanger van de ‘lector’ in het hoger beroepsonderwijs was geboren.

Innoveren en vernieuwen

Practoraten functioneren als een scharnier tussen de innovatie van de beroepspraktijk en vernieuwing van het onderwijs. Om ondersteuning te bieden aan de practoraten hebben Marc van der Meer, Jorick Scheerens en Ronald Stevens enkele denkmodellen ontwikkeld, waarin de spanning is uitgewerkt tussen enerzijds informatie ordenen om problemen te reduceren en anderzijds actief onderzoek doen.

Ieder mbo een practoraat

In 2015 werd de stichting ‘Ieder mbo een practoraat’ opgericht. Deze stichting stelt zich ten doel mbo-scholen die practoraten willen oprichten te ondersteunen. Inmiddels zijn meer dan twintig practoraten aangesloten bij de stichting en nog minstens evenveel instellingen oriënteren zich op de oprichting van een nieuw practoraat. Deze practoraten wisselen onderling hun kennis en ervaring uit. Zo worden er bijvoorbeeld gezamenlijke bijeenkomsten gehouden.

Kwaliteit practoraten

De stichting ‘Ieder mbo een practoraat’ heeft een kwaliteitscommissie ingesteld om inzicht te krijgen in de kwalitatieve ontwikkeling van de practoraten en het stimuleren van de gewenste ontwikkeling. De commissie let hierbij op een viertal kwaliteitsgebieden: waarde voor de beroepspraktijk, waarde voor professionals, waarde voor studenten en waarde voor het onderwijs.