Pleidooi voor internationale vergelijking over goed bestuur

1-12-2017

Wat is goed bestuur en wie bepaalt dat? Een definitie is niet eenvoudig te geven. Definities bevatten onvermijdelijk kernwaarden waarvan sommige op gespannen voet staan met elkaar. Welke waarden we voorrang geven, verschilt met de tijd. Daarnaast bepaalt onze culturele achtergrond sterk hoe wij invulling geven aan goed bestuur. Is onze invulling niet te veel op westerse leest geschoeid?

Zeger van der Wal, hoogleraar op de Ien Dales Leerstoel, pleit voor een internationaal vergelijkend debat met open vizier. ‘Internationaal valt er veel van elkaar te leren. Voorbeelden van interessante en onontgonnen vragen zijn: hoe definiëren ambtenaren en bestuurders in verschillende delen van de wereld eigenlijk kerncomponenten en daarmee kerncompetenties van goed bestuur, zoals integriteit, onpartijdigheid en meritocratie? Wat zijn de overeenkomsten tussen ‘success stories’ op het gebied van goed bestuur in uiteenlopende politieke contexten zoals stevig anti-corruptiebeleid en duidelijke politiek-ambtelijke verhoudingen. Is het wenselijk te streven naar een universele definitie van goed bestuur of moet je juist beperken tot een aantal criteria voor zinvolle vergelijkingen tussen landen en regio’s?’

Download  ‘Pleidooi voor een internationaal vergelijkend debat met open vizier’ (100 KB)

Lees meer over de leerstoelen van het CAOP.