‘Overheid moet anders worden ingericht’

15-01-2018

Hoe toekomstbestendig is het openbaar bestuur in Nederland? Sluit de traditionele scheiding tussen het rijk, provincies en gemeenten nog wel aan bij de huidige samenleving? Deze vraag stond centraal tijdens de dialoogtafel Toekomstbestendig bestuur op 4 december, van Platform O. CAOP-hoogleraar Frits van der Meer maakte zich tijdens de bijeenkomst nog geen zorgen: ‘De overheid heeft zich altijd aangepast aan veranderingen.’

Van der Meer, hoogleraar op de Leerstoel Comparative public sector and civil service reform van de Universiteit Leiden en het CAOP, was een van de zes deelnemers aan de dialoogtafel. De zes experts gaven hun mening over het Huis van Thorbecke: de invulling van de parlementaire democratie in Nederland, die al sinds 1848 bestaat. Hoe goed werkt deze opzet vandaag de dag nog?

Visie

Volgens Van der Meer is verandering voor de overheid zeker belangrijk, maar zijn ‘grootse blauwdrukken’ voor een nieuw Huis van Thorbecke niet nodig. ‘Wel hebben we een visie nodig. Om mee te kunnen gaan in veranderingen moet de overheid een nieuwe relatie aangaan en anders worden ingericht. Waar we nu tegenaan hikken is de invulling die we er twintig, dertig jaar geleden aan hebben gegeven. Kijk wat de essentie is van het kader en dan kan je tot een nieuwe invulling komen.’

Meer informatie

Lees een uitgebreid verslag van de dialoogtafel op de website van Platform O.