Over de motiverende overheid, achterstallig onderhoud en opereren vanuit de luwte

27-11-2017

De overheid moet veel meer door de bril van de burger naar de uitvoering van ingezet beleid kijken. “Want juist daarin schiet de politiek voortdurend tekort.” Dat zei Paul van der Heijden, bestuursvoorzitter van de leerstoelen van het CAOP, tijdens hun Jaarcongres over ‘De motiverende overheid’. De uitvoering van beleid is precies waar de hoogleraren van de leerstoelen naar kijken. Hoe hun onderzoekende blik er de komende jaren gaat uitzien, daarover wilden zij input van de zaal. Die kregen ze aan de hand van stellingen en discussies over spanningsvelden.

Werken aan kwaliteitsverbetering

‘De beperkte ambitie ten aanzien van de publieke sector in het regeerakkoord ‘Rutte III’, is een kans om in politieke luwte verbeteringen te realiseren.’ Jaap Uijlenbroek van de Albeda Leerstoel was de eerste van de zes hoogleraren (de Leerstoel Productiviteit in de Publieke Sector was afwezig) die op 21 november in Sociëteit De Vereeniging in Den Haag een stelling voorlegde aan de zaal met vertegenwoordigers van de publieke sector. De meesten waren het met hem eens. Het kabinet Rutte III heeft volgens Uijlenbroek geen ambities, reorganisaties of taakstellingen aan de publieke sector opgelegd. Dat is uitzonderlijk en biedt nieuw perspectief. “Reorganisaties zijn het meest succesvol als je ze inzet vanuit kwaliteitsverbetering en juist niet vanuit een taakstelling. Dan moet je wel een opvatting hebben over wat kwaliteitsverbetering is. Nu is de kans dat met elkaar te ontwikkelen. De vraag is of dat ook gaat gebeuren.”

 Download het verslag (76 KB)

 Download de Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD) 2017 (1.8 MB)

Bekijk de verschillende filmpjes: