Mini-seminar ‘Normalisering, de stand van zaken’

9-04-2019

Op 1 januari 2020 is het zover: dan treedt naar verwachting de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking.

Hoe staat het met de voorbereidingen her en der? Zitten de diverse betrokken partijen op de juiste koers? En voor welke vragen zien met name werkgevers en werknemers zich in deze fase richting 1 januari gesteld? Tijdens een mini-seminar op 24 januari werd de laatste stand van zaken doorgenomen.

 Meer lezen (52 KB)