Landelijke afspraken over de ontwikkeling van het mbo in de regio?

30-08-2017

In veel toekomstplannen over het mbo staat de regio centraal. Dat geldt voor het Techniek- en Zorgpact, maar ook voor de onlangs gepubliceerde plannen voor een ‘Leven lang ontwikkelen’. Nu de dynamiek op de arbeidsmarkt toeneemt en veel jongeren te kampen hebben met baanwisselingen is regionale afstemming toenemend van belang. Dat staat onder andere in de opening van het artikel 'Landelijke afspraken over de ontwikkeling van het mbo in de regio?' van Marc van der Meer in het Vakblad Profiel van augustus 2017. Hij is bijzonder hoogleraar op de Leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt van Tilburg University en het CAOP.

Twee andersoortige strategieën

In het artikel gaat Van der Meer in op twee strategieën van decentralisatie van overheidsbeleid die een andere dan tot nu toe gebruikelijke verhouding tussen experimenteel bestuur, beleidsleren en publieke verantwoording kennen: adaptieve sturing op resultaten en reflexieve sturing op processen. Bij beide strategieën is een systematische beleidsevaluatie van belang om van regionale experimenten voldoende te leren. Eventueel is het ook belangrijk dat partijen op lokaal niveau worden versterkt en dat ‘mediation’ wordt georganiseerd in het geval de decentralisatie niet zou vlotten. Zo maken de geschetste voorbeelden systematisch vergelijkbare experimenten op decentraal niveau mogelijk, waarbij nieuwe ‘slimme’ regelgeving wordt uitgeprobeerd, die scholen en opleidingsteams de ruimte geeft om zich inhoudelijk te vernieuwen in een lerend systeem van beroepsonderwijs.

Meer informatie

Artikel  'Landelijke afspraken over de ontwikkeling van het mbo in de regio?’ (236 KB)