Koppel zekerheid aan mensen, niet aan contractvormen

5-04-2017

Zekerheid moet worden gekoppeld aan mensen, niet aan contractvormen. En ook de sectorale indeling van het arbeidsmarktlandschap moet op de schop. Dat zijn twee van de uitkomsten van de dialoogtafel ‘Modernisering van de arbeidsmarkt’, op 13 februari. Publiek Denken organiseerde die bijeenkomst in samenwerking met Platform O.

Op de razendsnel veranderende Nederlandse arbeidsmarkt zorgen technologische innovatie, globalisering en verregaande flexibilisering niet alleen voor dynamiek maar ook voor onrust. Arbeid moet anders worden georganiseerd, daar is iedereen het over eens. Maar de vraag is hoe?

Zingeving

‘We moeten zekerheid voor mensen organiseren in plaats van voor contracten,’ zegt Patrick Banis (directeur Arbeidsmarkt van het CAOP) ‘De arbeidsmarkt verandert enorm en de positie van mensen dus ook. We hebben het dan niet alleen over werk maar ook over zingeving. Hoe zorg je dat mensen voelen dat ze nuttig zijn en erbij horen.’

Toerustingsagenda

Marc van der Meer (bijzonder hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt aan de Tilburg Law School / CAOP) wijst op problemen die zich specifiek aan de onderkant van de arbeidsmarkt voordoen, zoals laaggeletterdheid, digibetisme en het nut en belang van technisch vakmanschap. Hij pleit voor een ‘toerustingsagenda’, bestaande uit:

  • uitstekend onderwijs voor iedereen, een leven lang leren;
  • arrangementen die de overgang begeleiden tussen school en bedrijfsleven
  • perspectief voor 138.000 jongeren die niet werken en ook niet op school zitten.

Zzp’ers

Volgens Bernard ter Haar (directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) wordt er relatief weinig gedaan aan opleidingen voor mensen die geen vast arbeidscontract hebben. ‘Het beeld is heel divers: er zijn zzp’ers die zich goed redden maar er zijn er ook veel die heel afhankelijk zijn en geen zeggenschap hebben over hun eigen tarief. Zij zitten minder aan het stuur van hun eigen ontwikkeling.’

Sectorale indeling

Ter Haar beaamt ook dat het hele overleg en de wetgeving nog is ingericht op de sectorale indeling. ‘Dat is een probleem, bedrijven laten zich daar niet in vangen en werknemers mogen er niet op rekenen dat ze hun hele loopbaan in een sector doorbrengen. Daar moeten we inderdaad iets aan doen.’ Maar de overheid kan dat niet alleen, aldus Ter Haar. ‘We moeten het samen doen: het Rijk met de sociale partners.’

Volgens Maarten Post (voorzitter ZZP-Nederland) moeten ook zzp’ers worden betrokken bij arbeidsmarktoverleg. ‘En behandel zzp’ers niet als werknemers maar als onafhankelijk ondernemers.’

Meer informatie

Bron: Publiek Denken van maart 2017

 Lees het volledige artikel (446 KB)