Is stilstand de huidige trend in arbeidsverhoudingen?

9-10-2017

Op de arbeidsmarkt in de publieke sector gebeurt veel: discussies over soorten contracten, over zzp’ers, over pensioenen, budgetschaarste of onzekerheid over de normalisering. Tegelijkertijd zit er soms weinig beweging in vernieuwingen. Tijdens het openbare debat over trends in arbeidsverhoudingen, op 20 september bij het CAOP, discussieerden deelnemers aan de hand van vier ideeën over de trends in arbeidsverhoudingen. Is stilstand de huidige trend?

‘Het valt niet mee om tot akkoorden te komen, niet alleen een regeerakkoord, maar ook aan de SER-tafel en aan de cao-tafel’, aldus Jaap Uijlenbroek, hoogleraar van de Albeda Leerstoel, tijdens het debat. Net als Joke Dekker, adviseur bij het CAOP, Huub de Graaff, directeur van Stichting Fonds Architectenbureaus, Grada Lautenbach, plaatsvervangend directeur Ambtenaar & Organisatie bij BZK en Marc van der Meer, hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt, presenteerde hij ideeën om de arbeidsmarkt in beweging te krijgen. Bijvoorbeeld door beroepen centraal te stellen in cao’s, beroepsontwikkeling per sector te regelen of regionale mobiliteitsarrangementen te stimuleren.

De ideeën lokten een levendige discussie uit, waarbij de meningen ook op het eind verschilden. ‘Maar’, zo zei Uijlenbroek, ‘wellicht vormen deze ideeën samen de stukjes van de oplossing.’

Meer informatie