Expertmeeting “Ruim baan voor leraren”

8-04-2019

11 maart 2019 | Er is veel aandacht voor het lerarenberoep, zowel bij beleidsmakers als in de media. Terecht, want leraren zijn cruciaal voor goed onderwijs. Het beroep staat echter onder druk, onder andere door toenemende lerarentekorten.

De Tweede Kamer heeft de Onderwijsraad de volgende adviesvraag gesteld: “Hoe kunnen aanpassingen in de opleidings- en arbeidsstructuur bijdragen aan voldoende én goede leraren?”. De Tweede Kamer heeft aangegeven dat bij dit advies ook de ontoereikende kwalificatiestructuur betrokken dient te worden.

In antwoord op deze vraag komt de Onderwijsraad met het advies Ruim baan voorleraren. Een nieuw perspectief op het leraarschap. De raad introduceert een nieuwe kijk op het beroep die leidt tot ingrijpende aanpassingen in de opleidings- en arbeidsstructuur. Het advies betreft leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Ook de voorschoolse educatie is in het advies betrokken. Het advies werd besproken tijdens de expertmeeting van de Leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt.

 Meer lezen (205 KB)