Expertmeeting “De school als lerende organisatie”, op 6 juni 2017.

29-05-2017

Prof. dr. F. Cörvers en prof. dr. Marc van der Meer, de hoogleraren verbonden aan de Leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt en het CAOP organiseren jaarlijks een reeks bijeenkomsten met als uitgangspunt de Lerarenagenda en de ‘Toerustingsagenda’. De bijeenkomsten behandelen belangrijke vraagstukken op het gebied van de arbeidsmarkt en arbeidsvoorwaarden van de sector onderwijs. Tijdens elke bijeenkomst staat een thema gerelateerd aan de onderwijsarbeidsmarkt centraal.
 
Op 6 juni 2017 van 17.00 tot 19.15 uur houden zij bij het CAOP, Lange Voorhout 13 in Den Haag een expertmeeting over het thema “De school als lerende organisatie”. Meer informatie: l.spaans@caop.nl.
 

Toelichting:

In de literatuur wordt een lerende organisatie getypeerd als een organisatie waarvan de leden zich doelgericht ontwikkelen en inspelen op een veranderende omgeving (Senge, 1992). Wierdsma en Swieringa (2011) spreken over het 'lerend vermogen' als kernvariabele die het resultaat is van het 'lerend organiseren' van werkzaamheden. Betrokken personen in de organisatie moeten daarbij anticiperen op externe factoren, waarbij zij weten welke de relevante veranderingen zijn en waarom zij zich daaraan moeten aanpassen. Dit veronderstelt dat deze personen dezelfde of gedeelde waarden hebben over de inhoud waarover en richting waarin zij zich willen ontwikkelen.
 
Prof. Marc van der Meer en dr. Ellen Klatter (Hogeschool Rotterdam) hebben in opdracht van het ministerie van OCW het essay "Een lerende instelling: Inquiry naar het professioneel kapitaal in het mbo" geschreven. Zij geven hierop een toelichting en gaan met deelnemers in debat. Prof. Frank Cörvers verzorgt het coreferaat.
 
De expertmeeting biedt veel ruimte voor respons. De leerstoel streeft naar gezamenlijke output en agendering.
Uitgenodigd worden o.a. kennisdirecties, werkgevers- en werknemersorganisaties, bestuurders, adviseurs, onderzoekers in de sector onderwijs en daarbuiten.