Duidelijkheid over arbeidsmarktthema’s in verkiezingsprogramma’s

8-03-2017

Hoe kijken de politieke partijen aan tegen de actuele arbeidsmarktthema’s? Waar maken ze zich de meeste zorgen over en waarom? En wat stellen ze concreet voor om deze arbeidsmarktvraagstukken aan te pakken? Hebt u nog onvoldoende overzicht? Geen nood, Corina Hendriks en Sean Stevenson (CAOP, afdeling Kennis) scheppen duidelijkheid in de verkiezingsprogramma’s.

Anno 2017 zijn er tal van arbeidsmarktvraagstukken die ons allen zorgen baren. Zoals de groei van het aantal zzp’ers en flexwerkers, de langdurige werkloosheid onder (een deel van de) ouderen en arbeidsgehandicapten, robotisering, toenemende inkomensongelijkheid. De volgende regering zal daar iets mee moeten.

14 partijen

Hendriks en Stevenson hebben de verkiezingsprogramma’s van veertien politieke partijen geanalyseerd. Op basis van die analyse laten zij zien:

  • hoe politieke partijen naar ‘werk’ kijken;
  • welke thema’s ze agenderen;
  • welke oplossingen ze aandragen.

Publieke sector

In hun artikel schetsen ze ook verhaallijnen over werk die in bijna alle programma’s terugkomen. Bovendien komen verschillende aspecten aan bod van het werken in de (semi-)publieke sector en het functioneren van het openbaar bestuur. Zij besteden specifiek aandacht aan de implicaties voor het werken bij de (nationale en decentrale) overheid, politie en defensie, de zorg en het onderwijs.

Meer informatie

Deze analyse van de verkiezingsprogramma’s vormt de basis voor de discussiebijeenkomst ‘Wat moet er in het regeerakkoord komen’ die het CAOP en de leerstoelen op 8 maart organiseren.

 Download de analyse (163 KB)

 Download de matrix verkiezingsprogramma’s  (80 KB)