Congres ‘Onderwijs aan het werk’: debatteer mee over thema’s onderwijsarbeidsmarkt

24-04-2018

Werken in het onderwijs staat volop in de belangstelling en de onderwijsarbeidsmarkt kent turbulente tijden. Wat zijn actuele ontwikkelingen in de verschillende onderwijssectoren? Met welke vraagstukken hebben leraren te maken en hoe kunnen beleidsmakers en schoolbesturen daarop inspelen? Hoe kunnen docenten zich professioneel ontwikkelen, beter samenwerken en het onderwijscurriculum van de toekomst vormgeven? Op 30 mei 2018 bent u van harte welkom bij het CAOP om in gesprek te gaan over deze en andere vragen tijdens het congres ‘Onderwijs aan het werk’.

Analyses, feiten en visie over werken in het onderwijs

Rode draad tijdens het congres zijn de thema’s uit 'Onderwijs aan het werk 2018, analyses, feiten en visie over werken in het onderwijs', een publicatie van de Leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt. Diverse partijen en deskundigen uit de sector onderwijs reflecteren daarin op onderwijs in relatie tot de arbeidsmarkt. Er komen thema’s aan bod als onderwijsbeleid, leraarschap, professionalisering, arbeidsverhoudingen en -omstandigheden, productiviteit en mobiliteit. De publicatie verschijnt op 30 mei tijdens het congres en zal voortaan elke twee jaar uitkomen.

Debat met panel

Tijdens het congres ‘Onderwijs aan het werk’ geven de hoogleraren prof. dr. Frank Cörvers en prof. dr. Marc van der Meer een inleiding bij de nieuwe publicatie. Samen bekleden ze de Leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt van het Tilburg University/ReflecT en het CAOP. Daarnaast is er een paneldebat met onderwijsverantwoordelijken uit de sectoren politiek, bestuur, beleid en belangenbehartiging. Hierbij kunt u met hen en de hoogleraren in gesprek over de thema’s uit de bundel.

Doelgroep, programma en aanmelden

De bijeenkomst is voor iedereen die in en rond het onderwijs werkt, voor bestuurders, beleidsmakers en onderzoekers. Toegang is gratis. Bekijk in de agenda het volledige programma en meld u aan.