Congres Albeda Leerstoel: ‘De normale cao op de agenda’

2-06-2017

Ambtenaren vallen vanaf 2020 onder cao’s. Wat verandert er daardoor? En: cao’s voor ambtenaren: normaal of bijzonder? Onder meer deze vragen komen aan bod tijdens het congres ‘De normale cao op de agenda – over collectieve arbeidsvoorwaardenvorming na normalisering’, op 22 juni bij het CAOP.

Het congres is een initiatief van prof. mr. Barend Barentsen en prof. dr. Jaap Uijlenbroek, de hoogleraren verbonden aan de Albeda Leerstoel, en het CAOP. In 2017 zet de leerstoel verschillende discussiebijeenkomsten op de agenda over actuele thema's op het gebied van arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden in de publieke sector. De komende jaren gaat de aandacht vooral uit naar thema's gerelateerd aan de normalisering van de ambtelijke rechtspositie.

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Loes Spaans, secretaris Leerstoelen CAOP

E: l.spaans@caop.nl
T: 070 376 5711
M: 06 5100 2967