Cörvers: ‘Breng de school naar de leraar’

13-08-2018

Het aantal leraren is ongelijk verdeeld over Nederland. Leraren wonen veelal buiten de grote stad, terwijl ze juist in de Randstad hard nodig zijn. Wat valt daaraan te doen? Frank Cörvers doet in dagblad Trouw samen met twee andere deskundigen een aantal suggesties.

Uitzendkrachten

Cörvers, bijzonder hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt bij het CAOP en Tilburg University, vindt dat onderlinge concurrentie tussen scholen niet werkt. De school die het meeste biedt via een uitzendbureau, koopt dan een leraar weg bij een andere school. ‘Op die manier blijft het probleem bestaan’, zegt Cörvers. ‘Het zou goed zijn als hier een centraler beleid voor komt. Je ziet dat de vrijheid van een school nu zo groot is dat je een ieder-voor-zich-situatie creëert. Waarbij we uiteindelijk allemaal meer betalen voor dezelfde leraren.’

Randstadtoeslag

Volgens Cörvers is het een goed idee als leraren een deel van hun reistijd kunnen declareren. Maar om de leraar echt naar de stad te lokken, zou een zogeheten Randstadtoeslag kunnen worden ingevoerd. ‘Om het levensonderhoud voor leraren in een dure stad mogelijk te maken, zou een soort Randstadtoeslag moeten bestaan. Waarbij docenten in hartje Rotterdam en Amsterdam een bonus krijgen bovenop hun salaris. Dat zou docenten naar de grote steden kunnen lokken. Lastig daarbij is dan wel te bepalen hoe groot je de zone maakt waarbinnen een docent recht heeft op die toeslag’, aldus Cörvers.

Zij-instroom

Ook de zij-instroom vanuit andere sectoren én het voorgezet onderwijs moet volgens Cörvers gestimuleerd worden. ‘Dat laatste is lastig want docenten uit het voortgezet onderwijs krijgen meer betaald en die zullen niet snel kiezen voor een baan met een lager salaris. Jammer, want in krimpregio’s daalt het aantal leerlingen op het vmbo. Het zou helpen als die vmbo-leraren les gaan geven in het basisonderwijs.’ Ook pleit Cörvers voor gesubsidieerde omscholing.

Steden anders opbouwen

We zijn in Nederland vooral bezig met de vraag: Hoe krijgen we leraren naar de school? Cörvers draait die vraag om: Hoe krijgen we de school naar de leraren? ‘We zijn in Nederland en dan met name de drukke steden zo gewend dat alles op één plek is. We willen mooi wonen en ook een goede school met goede leraren. We moeten ons afvragen of we steden niet anders moeten indelen, door de scholen naar de randen te verplaatsen. En ja, dan moeten ouders en leerlingen die extra reistijd misschien maar voor lief nemen.’