Ambtelijk vakmanschap stimuleren is bijzondere taak ondernemingsraad

12-04-2017

De medezeggenschap heeft in ambtelijke organisaties een belangrijke rol te vervullen bij het borgen van het ambtelijk vakmanschap. Dat betoogt Jaap Uijlenbroek, directeur-generaal Belastingdienst en bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen publieke sector (Albeda leerstoel / CAOP), in hoofdstuk 14 van het boek ‘Papieren tijger met potentie: pleidooi voor de bevorderende en bewakende taak van de ondernemingsraad’.

Uijlenbroek legt uit dat ambtelijk vakmanschap veel meer is dan de (technische) kennis en expertise die nodig is om een bepaalde ambtelijke functie te kunnen uitoefenen. Hij beargumenteert waarom de medezeggenschap een belangrijke rol te vervullen heeft en hoe ze die kan invullen.

‘Daarmee kan de medezeggenschap ook zichtbaar zijn op een actueel en eigentijds thema en tegelijkertijd de band met haar eigen achterban versterken. Dat moet dan wel gebeuren vanuit de basisgedachten die ten grondslag liggen aan ambtelijk vakmanschap: in verbinding met de omgeving en niet vanuit een dogmatisch procedurele houding.’

Meer informatie

Lees meer over het boek ‘Papieren tijger met potentie: pleidooi voor de bevorderende en bewakende taak van de ondernemingsraad’

Download hoofdstuk 14 Ambtelijk vakmanschap stimuleren

Hebt u vragen over dit hoofdstuk? Neem dan contact op met Harry Hartmann:
E: h.hartmann@caop.nl