Aantonen dat fuseren voordelig is

13-12-2017

'Tot op een bepaalde hoogte zijn fusies van ziekenhuizen effectief', zegt hoogleraar Jos Blank op 7 december in de Volkskrant in het artikel 'ACM kijkt kritischer naar ziekenhuisfusies: zorg lijkt niet goedkoper te worden.' Blank bezet de Leerstoel Productiviteit van de Erasmus Universiteit en het CAOP. 'Toen lokale ziekenhuizen in de jaren tachtig opgingen in grotere regionale ziekenhuizen leverde dat lagere kosten en soms ook aantoonbaar betere zorg op. Het probleem is dat we dat proces van fusie op fusie niet meer hebben kunnen stoppen. Dat komt doordat bij veel bestuurders het idee leeft dat schaalvergroting altijd en overal efficiëntievoordelen oplevert. Dat is gewoon niet zo. Op een zeker moment is de grens bereikt.'26 fusies


De Autoriteit Consument en Markt (ACM) publiceerde een onderzoek waaruit blijkt dat de prijzen in gefuseerde ziekenhuizen harder lijken te stijgen dan in zelfstandig operende ziekenhuizen. ACM  gaat nu mogelijk fusies eerder  verbieden. De Volkskrant: 'Gaat de ACM inderdaad sneller fusies verbieden, dan is dat een enorme ommezwaai. De afgelopen tien jaar heeft de ACM slechts één ziekenhuisfusie verboden …. 26 andere fusies kregen goedkeuring.' De ACM houdt volgens het dagblad een flinke slag om de arm: 'in verreweg de meeste gevallen zijn de gevonden stijgingen niet statistisch significant. Zij kunnen dus ook het gevolg zijn van toeval. Over de langetermijneffecten kan de ACM bovendien weinig zeggen, want veel van de onderzochte ziekenhuisfusies vonden pas in 2012 of later plaats.' De NVZ zegt te verwachten dat het rapport geen grote gevolgen gaat hebben voor de ziekenhuissector. 'De grootste fusiegolf is wel voorbij.'Bewijslast omdraaien


Jos Blank vertelt verder dat de grens bij ziekenhuizen ligt 'Bij twee- tot driehonderd bedden per ziekenhuis. Die bandbreedte is in wetenschappelijke kringen algemeen geaccepteerd. Boven de grens van driehonderd bedden wordt de span of control te groot. Dan komt er steeds meer bureaucratie, worden er overbodige protocollen opgesteld en heeft het personeel minder binding met het bedrijf, waardoor het ziekteverzuim en het personeelsverloop stijgt. Volgens Blank 'zouden we de bewijslast voor fusies moeten omdraaien. Laat de ziekenhuizen zelf aantonen dat de door hen voorgestelde fusies voordelen opleveren, in plaats van dat de ACM zwakke plekken moet vinden.'

Meer informatie


ACM kijkt kritischer naar ziekenhuisfusies: zorg lijkt niet goedkoper te worden (Volkskrant, 5 december 2017)