Nieuws

De hoogste loonstijging en andere opvallende feiten uit cao-land

27-11-2018

In vrijwel alle cao’s van de publieke sectoren staan afspraken over flexcontracten, tijdelijke aanstellingen en/of de beperking daarvan. Veel cao’s bevatten afspraken over vermindering van de werkdruk en de introductie of verruiming van...

‘Voeg extra onderwijsbudget vooral toe aan de lumpsum’

7-11-2018

De Rijksoverheid trekt jaarlijks 6.700 euro uit voor elke basisschoolleerling. Dat geld komt niet in zijn geheel in de klas terecht. Waar komt het geld dan terecht? Het project ‘Geldstromen door de school’ brengt de onderwijsgeldstromen door en rond...

Integriteit in 2025: Wat zijn de nieuwe vraagstukken?

6-11-2018

Welke typen integriteitsincidenten gaan in de nabije toekomst de agenda bepalen en wat betekent dat voor integriteitsbeleid en hernieuwde bewustwording? Over deze vragen gaan bijzonder hoogleraren Zeger van der Wal en Barend Barentsen met u in...

Hoe kunnen ziekenhuizen failliet gaan?

5-11-2018

Vorige week gingen de MC IJsselmeerziekenhuizen en het Slotervaartziekenhuis failliet. Hoe kunnen ziekenhuizen failliet gaan? Staan er meer ziekenhuizen op omvallen? En moeten we de ziekenhuiszorg anders regelen? Op dit soort vragen geven Jos Blank...

‘Overheid organiseert participatie op manier die voor hoogopgeleiden meest toegankelijk is’

30-10-2018

Bestuurders willen dat burgers participeren in besluitvormingsprocessen, maar moeten ook het algemeen belang in de gaten houden. Burgers willen meedenken over beleid, maar verwachten ook een krachtdadige overheid. Inspraak kan leiden tot aangepaste...

Expertsessie Leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt CAOP – 18 september 2018

30-10-2018

Het lerarentekort in het primair onderwijs gaat zijn tol eisen. In Zaanstad wordt dit najaar de vierdaagse schoolweek ingevoerd. Ook in veel andere regio’s is het alle hens aan dek. Zij-instroom lijkt een interessante optie om het tekort te...

< Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 >