Nieuws

Aantonen dat fuseren voordelig is

13-12-2017

'Tot op een bepaalde hoogte zijn fusies van ziekenhuizen effectief', zegt hoogleraar Jos Blank op 7 december in de Volkskrant in het artikel 'ACM kijkt kritischer naar ziekenhuisfusies: zorg lijkt niet goedkoper te worden.' Blank bezet de Leerstoel...

Seminar: Leren van 70 jaar integriteitskwesties

12-12-2017

Fraude, corruptie en omkoping zijn van alle tijden. Wat kenmerkt integriteitskwesties en welke lessen kunnen we leren van spraakmakende zaken van de afgelopen zeventig jaar? Dr. Toon Kerkhoff (Universiteit Leiden) en dr. Patrick Overeem (Vrije...

Integriteitsdebat: ‘doe aan zelfreflectie en zorg voor weerbare politici’

11-12-2017

Integriteit, integritisme en reputatiemanagement. Over dit soort thema’s zijn volksvertegenwoordigers en griffiers van de decentrale overheden met elkaar in gesprek gegaan. Eind november vindt voor hen de debatbijeenkomst ‘Integriteit in de avond’...

Pleidooi voor internationale vergelijking over goed bestuur

1-12-2017

Wat is goed bestuur en wie bepaalt dat? Een definitie is niet eenvoudig te geven. Definities bevatten onvermijdelijk kernwaarden waarvan sommige op gespannen voet staan met elkaar. Welke waarden we voorrang geven, verschilt met de tijd. Daarnaast...

Over de motiverende overheid, achterstallig onderhoud en opereren vanuit de luwte

27-11-2017

De overheid moet veel meer door de bril van de burger naar de uitvoering van ingezet beleid kijken. “Want juist daarin schiet de politiek voortdurend tekort.” Dat zei Paul van der Heijden, bestuursvoorzitter van de leerstoelen van het CAOP, tijdens...

Meer focus van politici op kwaliteit openbaar bestuur nodig

21-11-2017

De politiek zou de komende jaren meer kunnen volgen of de kwaliteit van het openbaar bestuur is toegenomen. Daarover is in het regeerakkoord geen expliciete ambitie opgenomen. Bij de laatste kabinetten was dat wel het geval, maar toen stonden...