Nieuws

Flexibele werknemers in het primair onderwijs. (N)iets nieuws onder de zon?

11-10-2017

Discussie over de inzet van flexibele werknemers in het primair onderwijs, zoals uitzendkrachten, lijkt iets van nu, anno 2017. Toch wordt binnen het primair onderwijs al meer dan 25 jaar gesproken over de inzet van flexibele krachten. Zelfs de...

Is stilstand de huidige trend in arbeidsverhoudingen?

9-10-2017

Op de arbeidsmarkt in de publieke sector gebeurt veel: discussies over soorten contracten, over zzp’ers, over pensioenen, budgetschaarste of onzekerheid over de normalisering. Tegelijkertijd zit er soms weinig beweging in vernieuwingen. Tijdens het...

Carrière in het onderwijs? Meer dan een promotie

5-10-2017

Hoe kijken leraren aan tegen hun carrièreperspectieven? Welke mogelijkheden bieden scholen aan leerkrachten om carrière te maken voor de klas? Welke impact heeft het beleid rondom de functiemix hierop? Het ministerie van OCW startte een onderzoek....

Ambtenaren gaan vooral na Prinsjesdag veranderingen merken

18-09-2017

Ambtenaren hoeven weliswaar niet direct voor de derde dinsdag te vrezen, maar volgens hoogleraar Barentsen gaan ze wel iets merken in de nabije toekomst. 'Ze moeten allereerst rekening houden met de hervorming van het ontslagrecht voor werknemers'....

Landelijke afspraken over de ontwikkeling van het mbo in de regio?

30-08-2017

In veel toekomstplannen over het mbo staat de regio centraal. Dat geldt voor het Techniek- en Zorgpact, maar ook voor de onlangs gepubliceerde plannen voor een ‘Leven lang ontwikkelen’. Nu de dynamiek op de arbeidsmarkt toeneemt en veel jongeren te...

Paul van der Heijden benoemd op eervolle leerstoel aan Universiteit Gent

20-07-2017

Professor Paul van der Heijden is benoemd op de Leerstoel Marcel Storme aan de Universiteit Gent. De Leerstoel Marcel Storme is een wisselleerstoel aan de rechtenfaculteit in Gent, die uitsluitend wordt toegekend aan een vooraanstaand jurist met...