Nieuws

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren bekrachtigd en referendabel

22-03-2017

Op 14 maart 2017 heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in de Staatscourant (nr. 15250) bekendgemaakt dat de wet Normalisering rechtspositie ambtenaren is bekrachtigd en dat een raadgevend referendum over deze...

Overheidsbeleid geen vat op productiviteit Veiligheid en Justitie

22-03-2017

De productiviteitsontwikkeling in de sector veiligheid en justitie pakt de laatste decennia vaak negatief uit. De overheid heeft daar zo goed als geen invloed op. Vooral de politie en de rechterlijke macht laten een overwegend negatieve trend zien...

Kom uit die koker

20-03-2017

Meer zelfvertrouwen uitstralen en staan voor je deskundigheid. Daarmee kan de overheidsmanager de uitdagingen van de moderne tijd aan. Bijzonder hoogleraar Zeger van der Wal (Ien Dales Leerstoel) vertelt in een interview met Binnenlands...

Gewenst in regeerakkoord: uitvoerbaarheid en transparantie

15-03-2017

Zorg vooral dat maatregelen in het regeerakkoord uitvoerbaar zijn en transparant. En laat eerst de overheidsorganisaties voldoen aan de eisen van de 21e eeuw, voordat je dat van ambtenaren vraagt. Dat zijn enkele aanbevelingen van deelnemers aan de...

Duidelijkheid over arbeidsmarktthema’s in verkiezingsprogramma’s

8-03-2017

Hoe kijken de politieke partijen aan tegen de actuele arbeidsmarktthema’s? Waar maken ze zich de meeste zorgen over en waarom? En wat stellen ze concreet voor om deze arbeidsmarktvraagstukken aan te pakken? Hebt u nog onvoldoende overzicht? Geen...

Leerlingenkrimp geen invloed op doelmatigheid onderwijshuisvesting door gemeenten

7-03-2017

Krimpende leerlingaantallen in het basisonderwijs hebben geen significante invloed op de doelmatigheid van onderwijshuisvesting door gemeenten. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Doelmatig huisvesten’ van IPSE Studies (CAOP/TU Delft). Daarin zijn de...