Nieuws

Samenwerking sleutelwoord voor O&O-fondsen

13-07-2018

O&O-fondsen spelen een belangrijke rol in de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Maar de arbeidsmarkt is aan verandering onderhevig en de fondsen moeten daarop inspelen. Marc van der Meer bepleit in een opiniestuk in tijdschrift Zeggenschap...

Practoraten geven impuls aan onderwijskwaliteit mbo

12-07-2018

In steeds meer mbo-instellingen worden practoraten opgericht, waarbinnen kennisuitwisseling en onderzoek kan ontstaan. Zo blijven docenten voortdurend op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Marc van der Meer, bijzonder hoogleraar...

Publieke debat over integriteit noodzakelijk voor voorkomen verrassingen over normen

11-07-2018

'Onderschat het belang van het publieke debat over integriteit niet.’ Want normen over goed bestuur verschuiven in de tijd en dat mag geen verrassing zijn voor politici of bestuurders. ‘Reageer met prudentie en onderscheidingsvermogen’ bij het...

‘Gemeenten moeten langdurige relaties aangaan met het onderwijs’

5-07-2018

Wat is er nodig om op mbo-scholen te komen tot meer perspectiefvolle ontwikkelingstrajecten voor laaggeletterden, inburgeraars en andere doelgroepen. Ruud van der Aa en Marc van der Meer pleiten in een opiniestuk op ScienceGuide voor langdurige...

Alle leerkrachten meer salaris

20-06-2018

Werkgevers en werknemers in het primair onderwijs hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe cao. De leerkrachten in het basisonderwijs krijgen een hoger salaris. Het kabinet stelde op Prinsjesdag 270 miljoen euro beschikbaar voor het...

‘Onderwijs aan het werk – 2018’. Publicatie over de uitdagingen op de onderwijsarbeidsmarkt

30-05-2018

‘Onderwijs aan het werk - 2018. Analyses, feiten en visies over werken in het onderwijs.’ Zo heet de nieuwe veelomvattende publicatie die onder redactie van de bijzonder hoogleraren dr. Frank Cörvers en dr. Marc van der Meer tot stand is komen....