Nieuws

Paul van der Heijden benoemd op eervolle leerstoel aan Universiteit Gent

20-07-2017

Professor Paul van der Heijden is benoemd op de Leerstoel Marcel Storme aan de Universiteit Gent. De Leerstoel Marcel Storme is een wisselleerstoel aan de rechtenfaculteit in Gent, die uitsluitend wordt toegekend aan een vooraanstaand jurist met...

Van een wet met contractuele trekjes naar een contract met wettelijke trekjes

12-07-2017

Worden ambtenaren gewoon of blijven ze een beetje bijzonder als ze in 2020 onder cao’s gaan vallen? Daarover sprak Barend Barentsen tijdens het openbaar congres over normalisering van de ambtelijke rechtpositie op 22 juni bij het CAOP in Den Haag....

Bestuurlijke verhoudingen binnen mbo-instellingen

26-06-2017

Het mbo moet aan veel maatschappelijke eisen tegelijkertijd voldoen. In toenemende mate komen daar ook regionale opgaven bij. Dat vraagt om nadere bestuurlijke bezinning over de verhouding tussen verticale en horizontale verantwoording. Dat...

Congres Albeda Leerstoel: ‘De normale cao op de agenda’

2-06-2017

Ambtenaren vallen vanaf 2020 onder cao’s. Wat verandert er daardoor? En: cao’s voor ambtenaren: normaal of bijzonder? Onder meer deze vragen komen aan bod tijdens het congres ‘De normale cao op de agenda – over collectieve arbeidsvoorwaardenvorming...

Expertmeeting “De school als lerende organisatie”, op 6 juni 2017.

29-05-2017

Prof. dr. F. Cörvers en prof. dr. Marc van der Meer, de hoogleraren verbonden aan de Leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt en het CAOP organiseren jaarlijks een reeks bijeenkomsten met als uitgangspunt de Lerarenagenda en de ‘Toerustingsagenda’. De...

Maatschappelijk aanzien leraar daalt

23-05-2017

Het maatschappelijk aanzien van de leraar in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs is vooral in de laatste tien jaar achteruit gegaan. De leraar basisonderwijs heeft beduidend minder aanzien dan zijn collega’s in het voortgezet onderwijs. Dat...