Nieuws

Congres Albeda Leerstoel: ‘De normale cao op de agenda’

2-06-2017

Ambtenaren vallen vanaf 2020 onder cao’s. Wat verandert er daardoor? En: cao’s voor ambtenaren: normaal of bijzonder? Onder meer deze vragen komen aan bod tijdens het congres ‘De normale cao op de agenda – over collectieve arbeidsvoorwaardenvorming...

Expertmeeting “De school als lerende organisatie”, op 6 juni 2017.

29-05-2017

Prof. dr. F. Cörvers en prof. dr. Marc van der Meer, de hoogleraren verbonden aan de Leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt en het CAOP organiseren jaarlijks een reeks bijeenkomsten met als uitgangspunt de Lerarenagenda en de ‘Toerustingsagenda’. De...

Maatschappelijk aanzien leraar daalt

23-05-2017

Het maatschappelijk aanzien van de leraar in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs is vooral in de laatste tien jaar achteruit gegaan. De leraar basisonderwijs heeft beduidend minder aanzien dan zijn collega’s in het voortgezet onderwijs. Dat...

Lesgeven onder de tropische zon

16-05-2017

Leraren voor de klas krijgen en vooral houden, blijkt niet mee te vallen in Caribisch Nederland. Het is een van de knelpunten waardoor de kwaliteit van het onderwijs (nog) niet op het niveau van Europees Nederland is. Wel zijn er al grote stappen...

Eerste Nacht van de Integriteit zal niet de laatste zijn

21-04-2017

‘Fouten maken mag, het gaat erom hoe je ermee omgaat.’ De eerste Nacht van de Integriteit, op woensdagavond 12 april, trok bestuurders van waterschappen, gemeenten, provincies en andere organisaties. In een open dialoog bespraken zij de cruciale rol...

Dag van de Integriteit: ‘ultratransparant omgaan met nieuwe morele dilemma’s’

20-04-2017

We leven in een tijdperk van ‘ultratransparantie’. Onder een vergrootglas moet de professionele ambtenaar van vandaag zien om te gaan met nieuwe morele dillema’s, zoals de vertroebeling tussen werk en privé en de toenemende diversiteit op de...