Startdatum: donderdag, 18 april
Begintijd: 15:30
Eindtijd: 17:00

Congres Integriteit 2025: de nieuwe vraagstukken

Nieuwe tijden, nieuwe integriteitsdilemma's. De grenzen tussen werk en privé vervagen, de diversiteit neemt toe, ambtenaren hebben te maken met normalisering van hun rechtspositie en de invloed van social media neemt toe. Door al dit soort technologische, demografische en juridische trends ontstaan nieuwe typen integriteitsdilemma's en integriteitsschendingen waar we beleidsmatig nog niet altijd een antwoord op hebben gevonden. Dat wordt misschien ook wel steeds lastiger, gezien de aard van deze nieuwe typen integriteitskwesties.

Goed gesprek

De vraag is: hebben we nieuwe codes, richtlijnen en regelgeving nodig, kortom, meer beleid? En hoe moet dat er dan uitzien? Of moeten we meer nadruk leggen op bewustwording, leiderschap en het 'goede gesprek' over dilemma's? Op het congres voeren we dat goede gesprek met u over de vraag welke typen integriteitsincidenten in de nabije toekomst de agenda bepalen en wat dat betekent voor integriteitsbeleid en hernieuwde bewustwording.
Voorzitter van het congres is prof. dr. Zeger van der Wal. Hij bekleedt de Ien Dales Leerstoel bij de Universiteit Leiden en het CAOP.Praktische informatie

Het congres “Integriteit 2025: de nieuwe vraagstukken” is op donderdag 18 april 2019, van 15.30 tot 17.00 uur bij het CAOP in Den Haag. Inloop vanaf 15.00 uur. Om 16.30 uur rijkt mevrouw drs. Marieke van Wallenburg de Ien Dales Integriteitsaward 2019 uit. Van Wallenburg is directeur generaal Overheidsorganisatie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Na afloop bieden wij u een borrel aan.

Voor wie


Het congres is voor iedereen die in de brede publieke sector werkt, zoals sociale partners, bestuurders, HRM, integriteitsfunctionarissen, OR-leden, adviseurs, werkgevers en werknemers en wetenschappers.

Aanmelden

Deelname is kosteloos. U kunt zich aanmelden via het formulier op de website.
Als deelnemer ontvangt u vooraf de webpublicatie 'Integriteit 2025' van professor van der Wal.
 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Loes Spaans.
M: l.spaans@caop.nl
T: 06 51 00 29 67