Startdatum: maandag, 11 maart
Begintijd: 17:00
Eindtijd: 19:15

Expertmeeting ‘Ruim baan voor leraren’

Leraren zijn cruciaal voor goed onderwijs. Er is dan ook veel aandacht voor het lerarenberoep, zowel bij beleidsmakers als in de media. Het beroep staat echter onder druk, onder andere door toenemende lerarentekorten. De Tweede Kamer heeft de Onderwijsraad gevraagd hoe aanpassingen in de opleidings- en arbeidsstructuur kunnen bijdragen aan voldoende én goede leraren. Tijdens de Expertmeeting ‘Ruim baan voor leraren’ gaan we in op het antwoord op deze vraag.

De Onderwijsraad heeft inmiddels het advies Ruim baan voor leraren. Een nieuw perspectief op het leraarschap gepubliceerd. De raad introduceert hierin een nieuwe kijk op het beroep die leidt tot ingrijpende aanpassingen in de opleidings- en arbeidsstructuur. Het advies betreft leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Ook de voorschoolse educatie is in het advies betrokken.

Programma

De Expertmeeting ‘Ruim baan voor leraren’ vindt plaats op maandag 11 maart 2019, van 17:00 tot 19:15 uur bij het CAOP in Den Haag. Tijdens de Expertmeeting gaat dr. Stijn Verbeek van de Onderwijsraad in op het advies van de Onderwijsraad. Ook zijn er gezamenlijke discussies onder leiding van de bijzonder hoogleraren Leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt Frank Cörvers en Marc van der Meer.

Tijdens de Expertmeeting staan de volgende discussievragen centraal:

  • Wat willen docenten zelf?
  • De Onderwijsraad pleit voor ‘anders opleiden’. Wat kunnen we leren van andere sectoren?
  • Welke stappen moeten er gezet worden? In welke fasering? Wie zijn daarbij betrokken en wie coördineert ?

Deelname en voorbereiding

U kunt zich kosteloos aanmelden door uiterlijk 8 maart 2019 een mail te sturen naar Loes Spaans, via l.spaans@caop.nl. De bevestiging van deelname, het programma en eventuele achtergrondinformatie ontvangt u later. Vragen of opmerkingen die nuttig zijn voor de voorbereiding, kunt u van tevoren per mail inbrengen.

Expertmeetings Leerstoel OAM

De expertmeeting is onderdeel van een reeks kennisbijeenkomsten met als uitgangspunt de Lerarenagenda van OCW. De bijeenkomsten behandelen relevante en waar mogelijk actuele vraagstukken op het gebied van de arbeidsmarkt en arbeidsvoorwaarden van de sector onderwijs. De data van de expertmeetings zijn vastgesteld op:

  • 18 september 2018
  • 27 november 2018
  • 12 december 2018
  • 15 januari 2019
  • 11 maart 2019
  • 6 mei 2019
  • 26 juni 2019 (reservedatum)