Startdatum: donderdag, 24 januari
Begintijd: 16:00
Eindtijd: 17:00

Mini-seminar ‚ÄėNormalisering, de stand van zaken'

Op 1 januari 2020 is het zover: dan treedt naar verwachting de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Tijdens het mini-seminar op 24 januari 2019 praat professor Barend Barentsen u graag bij over de stand van zaken. Professor Barend Barentsen is bijzonder hoogleraar aan de Albeda Leerstoel van de Universiteit Leiden en het CAOP.

Toelichting programma

Aan de invoering van de Wnra gaat veel voorbereiding vooraf. De wet heeft dan ook nogal wat gevolgen:

 • De eenzijdige aanstelling van ambtenaren wordt een tweezijdige arbeidsovereenkomst.
 • Het Burgerlijk Wetboek (BW) en de Wet op de cao gaan gelden.
 • Cao's komen in plaats van rechtspositieregelingen.
 • Rechtsbescherming voor ambtenaren blijft, maar is anders geregeld.
 • De Ambtenarenwet en de ambtelijke status blijven, net als het integriteitsbeleid.
 • Er komen nieuwe ambtenaren bij.

Waar staan we nu met onze voorbereidingen? Zitten we op de juiste koers? Voor welke vragen zien (met name) werkgevers en werknemers zich in deze fase richting 1 januari 2020 gesteld?

Op deze en alle andere vragen krijgt u antwoord tijdens het mini-seminar op 24 januari.

Praktische informatie

Het seminar is op 24 januari 2019, van 16.00 tot 17.00 uur bij het CAOP, Lange Voorhout 13 in Den Haag.

15.45 uur: Inloop

16.00 uur - 16.10 uur: Opening en inleiding Barend Barentsen

16.10 uur - 16.35 uur: Gemeente Rotterdam:

 • Jeannette de Geus, teammanager HR Beleid, Analytics & Projecten
  Ella Brouwer, beleidsadviseur Arbeidsvoorwaarden
 • Het ministerie van BZK, sector Rijk:
  Martine van der Meulen, beleidsmedewerker arbeidsvoorwaarden en rechtspositie Rijk
 • FNV:
  Els Seebregts, jurist / beleidsadviseur FNV
 • Aansluitend vraaggesprek met Barend Barentsen en gezamenlijke discussie

16.55 uur - 17.00 uur: Conclusies en afsluiting met borrel

Voor wie?

Het debat is voor werkenden in de brede publieke sector, bijvoorbeeld sociale partners, bestuurders, HRM'ers, OR-leden, adviseurs, wetenschappers, werkgevers en werknemers.

Aanmelden

U kunt zich kosteloos aanmelden via het aanmeldformulier op de website.