Startdatum: woensdag, 12 december
Begintijd: 16:00
Eindtijd: 17:00

Seminar “Integriteit 2025: de nieuwe vraagstukken”

Welke typen integriteitsincidenten gaan in de nabije toekomst de agenda bepalen en wat betekent dat voor integriteitsbeleid en hernieuwde bewustwording? Over deze vragen gaan we graag met u in gesprek tijdens het seminar “Integriteit 2025: de nieuwe vraagstukken”.  Het seminar op 12 december, 16:00-17:00 uur, staat onder leiding van professor Zeger van der Wal, Ien Dales Leerstoel en professor Barend Barentsen, hoogleraar bij de Albeda Leerstoel. Beiden van de Universiteit Leiden en het CAOP.

Integriteitskwesties

Integriteit en integriteitsincidenten zijn van alle tijden. Door allerlei technologische, demografische en juridische trends (social media, vervaging van grens tussen werk en privé, toenemende diversiteit en normalisering van de ambtelijke rechtspositie), ontstaan echter nieuwe typen integriteitsdilemma's en integriteitsschendingen waar we beleidsmatig nog niet altijd een antwoord op hebben gevonden. Dat wordt misschien ook wel steeds lastiger gezien de aard van deze nieuwe typen integriteitskwesties.
 
De vraag is of meer beleid in termen van nieuwe codes, richtlijnen en regelgeving nodig zijn - en hoe deze er dan uit moeten zien - of dat bewustwording, leiderschap en het 'goede gesprek' over dilemma's nog belangrijker worden.

Doelgroepen en aanmelden


Het seminar is voor werkenden in de brede publieke sector, bijvoorbeeld sociale partners, bestuurders, HRM, integriteitsfunctionarissen, OR-leden, adviseurs, werkgevers en werknemers en wetenschappers. U kunt zich kosteloos aanmelden via het formulier op de website.