Startdatum: woensdag, 12 december
Begintijd: 17:00
Eindtijd: 19:15

Expertmeeting Anders werken, anders organiseren in het onderwijs

De Leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt organiseert op 12 december 2018 van 17.00 tot 19.15 uur bij het CAOP een expertmeeting over ‘Anders werken, anders organiseren in het onderwijs’. Wat zijn de motieven van scholen om hiervoor te kiezen? Wat zijn de gevolgen en de opbrengsten voor de kwaliteit van het onderwijs? Wat doet het met de werkbeleving van het personeel? Wat betekent het voor de invulling van het beroep?

Programma

Tijdens de expertmeeting bespreken Deborah van den Berg en Jo Scheeren van het CAOP de personele gevolgen van anders organiseren in het primair onderwijs. Zij besteden tijdens hun presentatie ook aandacht aan de ervaringen met experimenten van de InnovatieImpuls Onderwijs (bijvoorbeeld 'SlimFit'). Vervolgens spreekt Marco Snoek over het belang van anders werken en anders organiseren, zijn ervaringen binnen InnovatieImpuls Onderwijs en de implicaties voor het stelsel van bevoegdheden. John Vonk, directeur van Kindcentrum De Toverberg, presenteert na het buffet een voorbeeld van ‘anders werken, anders organiseren’.

Bijzonder hoogleraren aan de Leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt Marc van der Meer en Frank Cörvers nemen ook deel aan de expertmeeting. Marc van der Meer leidt de gezamenlijke discussies tussen de presentaties door. Frank Cörvers deelt aan het eind van de avond zijn bevindingen.

Aanmelding en voorbereiding

U kunt zich tot uiterlijk 4 december aanmelden voor de Expertmeeting door een mail te sturen naar l.spaans@caop.nl. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Expertmeetings Leerstoel OAM

De expertmeeting is onderdeel van een reeks kennisbijeenkomsten met als uitgangspunt de Lerarenagenda van OCW. De bijeenkomsten behandelen relevante en waar mogelijk actuele vraagstukken op het gebied van de arbeidsmarkt en arbeidsvoorwaarden van de sector onderwijs. De data van de expertmeetings zijn vastgesteld op:

  • 18 september 2018
  • 27 november 2018
  • 12 december 2018
  • 15 januari 2019
  • 11 maart 2019
  • 6 mei 2019
  • 26 juni 2019 (reservedatum)