Startdatum: maandag, 10 december
Begintijd: 16:00
Eindtijd: 17:00

Actualiteitencollege Ontslagrecht

Het ontslagrecht gaat ingrijpend veranderen en dat kan gevolgen hebben voor werkgevers en werknemers. Een van de belangrijkste maatregelen die het kabinet neemt, is dat het makkelijker wordt om iemand te ontslaan. Wat zijn bijvoorbeeld de veranderingen voor het flexcontract en voor de proeftijd? En wat gebeurt er na 1 januari 2020, de datum van de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren?
 
Kom voor de antwoorden op deze vragen naar het Actualiteitencollege Ontslagrecht van Barend Barentsen, hoogleraar Albeda Leerstoel van de Universiteit Leiden en het CAOP. Het college is op 10 december 2018, van 16.00 tot 17.00 uur bij het CAOP, Lange Voorhout 13 in Den Haag. Inloop is vanaf 15.45 uur.
 
Doelgroepen en aanmelden
Het debat is voor werkenden in de brede publieke sector, bijvoorbeeld HRM, deskundigen en adviseurs op het gebied van arbeidsrecht, bestuurders, sociale partners, OR-leden, werkgevers en werknemers en wetenschappers. U kunt zich kosteloos aanmelden via het formulier op de website.