Startdatum: dinsdag, 04 december
Begintijd: 12:30
Eindtijd: 17:00

Atelier gemeentelijke benchmark met hoogleraar Jos Blank

Door de toegenomen beschikbaarheid van open data is de belangstelling voor de prestaties van gemeenten de afgelopen jaren sterk gegroeid. Er verschijnen tal van studies en monitors waarin gemeenten de maat wordt genomen. Voorbeelden hiervan zijn benchmarks en onderzoeken naar de gemeentelijke afvalinzameling, onderwijshuisvesting en het wegbeheer.

Wat kunnen we van dit soort benchmarks leren? En hoe komt eigenlijk een eerlijke vergelijking tot stand? Om dat duidelijk te maken, organiseert Jos Blank, hoogleraar Leerstoel Productiviteit van de Publieke Sector aan de Erasmus Universiteit, op 4 december 2018 een atelier in samenwerking met het Instituut voor Publieke Sector Efficiëntie (IPSE) Studies en het CAOP. In dit atelier laten gerenommeerde wetenschappers u zien wat een goede prestatiemeting inhoudt en leert u zelf een benchmark op te zetten.

Inhoud en leerdoelen

U leert de do’s en don’ts van een prestatiemeting, het nut ervan, de toepasbaarheid en de valkuilen bij het onderzoek. Maar ook komt aan bod hoe u een design gebruikt en beoordeelt en hoe u (in samenspraak met opdrachtgever) tot een juiste vraagstelling en methode kunt komen. Na afloop zijn deelnemers in staat om:

  • zelfstandig benchmarkonderzoek voor organisaties in het publieke domein te conceptualiseren;
  • in te schatten welke gegevens nodig zijn voor dergelijk empirisch onderzoek en welke valkuilen hierbij bestaan;
  • bestaande benchmarks en benchmarkonderzoek van een kritische reflectie te voorzien en zo goed op waarde in te schatten.

Programma

Het atelier is sterk interactief en bestaat uit drie onderdelen:

  1. Deelnemers krijgen een introductie in de belangrijkste concepten rondom productiviteitsmeting en benchmarking (1 uur).
  2. Deelnemers gaan in groepen onder begeleiding aan de slag om zelf met een praktisch onderzoeksvoorstel te komen (2 uur).
  3. Deelnemers presenteren vervolgens in 8 minuten hun onderzoeksvoorstel en gaan hierover in discussie met de begeleiding en andere deelnemers (1 uur).

Na afloop is er een borrel.

Praktische informatie

De bijeenkomst wordt gehouden op 4 december, van 12.30 – 17.00 uur.
Locatie: CAOP, Lange Voorhout 13 in Den Haag.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden

Het leeratelier is VOL. U kunt zich wel al aanmelden voor het leeratelier van 2019. De datum hiervan wordt spoedig vastgesteld. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar Loes Spaans: l.spaans@caop.nl.

Voor wie?

Het atelier is vooral geschikt voor controllers, wethouders, gemeentesecretarissen, beleidsambtenaren en medewerkers van lokale rekenkamers. Maar ook voor mensen van buiten gemeenten kan het leerzaam zijn.

Er is ruimte voor maximaal 12 deelnemers. Deelnemers worden toegelaten op volgorde van inschrijving. U ontvangt een bevestiging of u wel of niet bent toegelaten. Bij ruime belangstelling zal het atelier later nog een keer worden aangeboden (dan niet kosteloos).

Organisatie en docenten

IPSE Studies heeft als doel het onderzoek naar de doelmatigheid en effectiviteit van de publieke sector in Nederland te bevorderen en daarmee een bijdrage te leveren aan beleidsdiscussies over de inrichting van een doelmatige publieke sector. Het instituut heeft de afgelopen jaren veel onderzoek verricht naar doelmatigheid van gemeentelijke voorzieningen. Voorbeelden van onderzoeksthema’s zijn samenwerking, aanbesteding, HRM en schaal. IPSE Studies organiseert met enige regelmaat masterclasses over productiviteitsmeting in de publieke sector.

Prof. dr. Jos Blank is hoogleraar Productiviteit van de publieke sector aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is ook verbonden aan de Technische Universiteit Delft. Jos is de voorzitter van de stichting IPSE Studies. Hij is een erkende autoriteit op het gebied van productiviteitsmeting in de publieke sector, heeft meer dan 150 wetenschappelijke rapporten en artikelen op zijn naam staan en voerde meerdere onderzoeken uit naar governance in de publieke sector. Jos Blank studeerde econometrie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en behaalde daar ook zijn doctorsgraad.

Thomas Niaounakis MSc. is econoom en werkt aan een proefschrift aan de Technische Universiteit Delft. Tussen 2014 en 2017 voerde hij bij IPSE Studies een grootschalig onderzoeksprogramma uit naar de doelmatigheid en productiviteit van het openbaar bestuur, vooral binnen gemeenten. Hij nam hiervoor onder meer de gemeentelijke onderwijshuisvesting, het wegbeheer en belastingkantoren onder de loep. Op dit moment leidt Thomas voor IPSE Studies een onderzoeksprogramma naar de doelmatigheid van verzelfstandigde overheidsorganisaties. Hij heeft al een groot aantal wetenschappelijke rapporten en artikelen op zijn naam staan. Thomas studeerde econometrie en economie (cum laude) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.