Startdatum: woensdag, 21 november
Begintijd: 16:15
Eindtijd: 17:15
Locatie: CAOP, Lange Voorhout 13, Den Haag

Openbaar debat ‘Stand van zaken in cao-land’

Welke cao’s zijn er in 2017 en 2018 afgesloten in de publieke sector? Welke ontwikkeling zien we op het gebied van arbeidsvoorwaarden? En wanneer lopen de cao’s af en begint er weer een nieuw onderhandelingsseizoen? Over deze en nog vele andere vragen gaan bijzonder hoogleraren Jaap Uijlenbroek en Barend Barentsen graag met u in debat op 21 november 2018.

Albeda Leerstoel

Jaap Uijlenbroek en Barend Barentsen zijn beiden bijzonder hoogleraar op de Albeda Leerstoel van de Universiteit Leiden en het CAOP. Tijdens het openbare debat ‘Stand van zaken in cao-land’ debatteren zij over de totstandkoming van de cao’s. Heeft het lang geduurd? Heeft het overleg stilgelegen en is er gestaakt? Ook komen de inhoudelijke afspraken aan bod. Wat zijn de afspraken ten aanzien van beloning en verlof? En zijn er uitschieters? Tot slot hebben ze oog voor de toekomst. Wanneer lopen de cao’s af en hoe verhoudt dat zich ten opzichte van de normaliseringsdatum 1 januari 2020?

Ter ondersteuning van het debat presenteren we een ‘factsheet’ met een duiding van de stand van zaken. Deze publicatie verschijnt voortaan jaarlijks in januari.

Meer informatie en aanmelden

Het openbare debat ‘Stand van zaken in cao-land’ vindt plaats op 21 november 2018, van 16.15 tot 17.15 uur bij het CAOP, Lange Voorhout 13 in Den Haag. Het debat is voor werkenden in de publieke sector, bijvoorbeeld sociale partners, bestuurders, HRM, OR-leden, adviseurs, werkgevers en werknemers en wetenschappers.

Meld u kosteloos aan >