Startdatum: woensdag, 31 oktober
Begintijd: 14:00
Eindtijd: 16:00

Debat ‘25 jaar sectorenmodel bij de overheid’

In 2018 is het 25 jaar geleden dat het sectorenmodel werd ingevoerd: de arbeidsvoorwaarden bij de overheid werden vanaf toen per sector geregeld in plaats van centraal. Wat heeft het sectorenmodel ons gebracht? En wat zijn de vraagstukken voor nu en voor de toekomst? Tijdens een openbaar debat van de Albeda Leerstoel staan we stil bij deze vragen, samen met wetenschappers en sociale partners.

De invoering van het sectorenmodel in 1993 betekende een formele wijziging in de overlegverhoudingen over arbeidsvoorwaarden bij de overheid. Tot die tijd werd voor alle overheidswerknemers centraal over de primaire arbeidsvoorwaarden overlegd. In 1993 veranderde dat. Met het sectorenmodel als kader waarbinnen de coördinatie tot stand moest komen, werd geregeld welke onderwerpen voortaan sectoraal en welke centraal behandeld zouden worden.

Tijdens het debat blikken wij kort terug op de doelstellingen van het sectorenmodel. We reflecteren op de huidige situatie en blikken vooruit: voldoet het sectorenmodel 25 jaar na dato en wat zijn vraagstukken voor de toekomst?

Programma

De voorzitter van de SER, mevrouw drs. M.I. Hamer, opent om 14.00 uur de bijeenkomst. Zij reflecteert op de werking van het sectorenmodel bezien vanuit de marktsector naar de overheid.

Daarna reflecteren wetenschappers en sociale partners, zoals de voorzitters van VSO, SCO en het ministerie van BZK, op verschillende aspecten van het sectorenmodel. Denk aan:

  • coördinatie binnen de sectoren, met soms specifieke kenmerken;
  • differentiatie in loonontwikkeling;
  • normatieve doelstellingen, zoals diversiteit in de personeelssamenstelling;
  • regulering van topinkomens in de overheidssector;
  • normalisering van de ambtelijke rechtspositie;
  • organisatiegraad;
  • ontwikkeling van het overleg en het overlegklimaat.

Wat zien zij nu, ook in vergelijking tussen de private en de publieke sector? Wat is er in hun visie nodig voor de toekomst?   

Na afloop van het debat bieden wij u een hapje en een drankje aan.

Doelgroepen

De bijeenkomst is interessant voor werkenden in de publieke sector zoals beleidsmakers, werkgevers, werknemers, bestuurders, wetenschappers, beleidsmedewerkers, HRM’ers en OR-leden.

Praktische informatie

Datum en tijd: 31 oktober 2018 van 14.00 tot 16.30 uur
Locatie: CAOP, Lange Voorhout 13 in Den Haag

Aanmelden

U kunt zich kosteloos aanmelden via het aanmeldformulier.

Contact

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Loes Spaans, coördinerend beleidsmedewerker Leerstoelen CAOP:

E: l.spaans@caop.nl
T: 070 37 65 711 | 06 51 002 967