Startdatum: donderdag, 18 oktober
Begintijd: 16:00
Eindtijd: 17:00

Effectiviteit en legitimiteit van overheidshandelen, bezien vanuit de gemeenten

Van ambtenaren en bestuurders wordt verwacht dat ze steeds meer met minder doen. Ze moeten co-creëren, innovatief zijn en on the spot kwaliteit en toegevoegde waarde leveren. De vraag is waar de grenzen liggen en welk evenwicht wordt bereikt. Hierover gaan bijzonder hoogleraren Jaap Uijlenbroek, Zeger van der Wal en Frits van der Meer op 18 oktober 2018 in debat met Bertien Houwing, tot voor kort wethouder Amersfoort en met Esther Lans, griffier Gemeente Amersfoort.

Tijdens het debat ‘Effectiviteit en legitimiteit van overheidshandelen, bezien vanuit de gemeenten’ wordt ingegaan op de toenemende prestatie-, productiviteit- en transparantiedruk op overheidshandelen en ‘maatwerk’ voor specifieke groepen. Dit kan leiden tot spanningen tussen effectiviteit- en legitimiteitsaspecten van overheidshandelen. Hoe realiseren gemeenten binnen dit spanningsveld succesvol hun doelstellingen? Hoe binden zij met de burger? Hoe borgen zij publieke waarden? Welke (schijn-)tegenstellingen en spanningen hebben zij moeten overbruggen? Wat is het succesverhaal en (hoe) zou dat ook kunnen werken op nationaal niveau?

Doelgroepen en aanmelden

Het debat wordt georganiseerd voor werkenden in de publieke sector, met name gemeenten. Het is vooral interessant voor sociale partners, bestuurders, HRM, integriteitsfunctionarissen, OR-leden, adviseurs, werkgevers en  werknemers en wetenschappers. U kunt zich kosteloos aanmelden via het speciale aanmeldingsformulier.

Meer informatie

Het debat vindt plaats op 18 oktober 2018, van 16.00 tot 17.00 uur bij het CAOP, Lange Voorhout 13 in Den Haag. De inloop is vanaf 15.30 uur. De sprekers zijn Zeger van der Wal, Jaap Uijlenbroek en Frits van der Meer. Zeger van der Wal bekleedt de Ien Dales Leerstoel. Jaap Uijlenbroek is bijzonder hoogleraar op de Albeda Leerstoel. Frits van der Meer is bijzonder hoogleraar op de Leerstoel Comparative public sector en civil service reform. Alle van de Universiteit Leiden en het CAOP.