Startdatum: dinsdag, 12 juni
Begintijd: 12:00
Eindtijd: 13:30

“De zorg voor de kwaliteit van de publieke dienst: Verweesd tussen politiek en bestuur?”

U bent van harte uitgenodigd voor de openbare lunchlezing ‘De zorg voor de kwaliteit van de publieke dienst: Verweesd tussen politiek en bestuur?' van professor Frits van der Meer. Een lezing waarop u ook zelf uw mening kunt inbrengen. 

De bijeenkomst is op 12 juni 2018, van 12.00 tot 13.30 uur bij het CAOP, Lange Voorhout 13 in Den Haag. De zaal is open om 12.00 uur. Het college start om 12.30 uur precies.

Toelichting

Frits van der Meer bekleedt de Bijzondere Leerstoel Comparative Public Sector en Civil Service Reform van de Universiteit Leiden en het CAOP. Hij besteedt tijdens zijn lunchcollege aandacht aan de kwaliteit van arbeid in de publieke dienst maar ook de kwaliteit van het openbaar bestuur die naar zijn mening bij aanvang van 'Rutte I', 'II' en nu ook 'III' voor deelnemende politieke partijen niet belangrijk genoeg lijken om een plaats te krijgen in het regeerakkoord. Dit staat haaks op het belang dat vrij algemeen door internationale organisaties, het Nederlands openbaar bestuur en wetenschappelijke experts wordt gehecht aan een goed functionerend en betrouwbaar openbaar bestuur voor maatschappelijke en sociaaleconomische ontwikkeling en voorspoed.

Frits van der Meer bekijkt de consequenties van de geringe politieke aandacht voor de kwaliteit van het openbaar bestuur en het ambtelijk apparaat. "Maakt het ontbreken van een visie wat uit voor het streven naar kwaliteit? Kunnen ambtelijke bestuurders zelf niet in het 'gat' springen om bestuurlijke inertie op dit terrein te vermijden? Wat zijn mogelijke oplossingen?".

Doelgroepen en aanmelden

De lezing is voor werkenden in de publieke sector, en is vooral interessant voor werkgevers, werknemers, wetenschappers, bestuurders, adviseurs, HRM, OR-leden. U kunt zich kosteloos aanmelden via l.spaans@caop.nl.

Informatie: l.spaans@caop.nl, t 070 3765 711 | m 06  51002967