Startdatum: woensdag, 30 mei
Begintijd: 14:00
Eindtijd: 17:00

Congres ‘Onderwijs aan het werk’

Werkt u in de onderwijssector of houdt u zich bezig met onderwijsbeleid? Op 30 mei 2018 bent u van harte welkom op het congres ‘Onderwijs aan het werk’, van de Leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt van het CAOP. Hier kunt u in gesprek over actuele arbeidsmarktontwikkelingen in het onderwijs.

Rode draad tijdens het congres zijn de thema’s uit de publicatie 'Onderwijs aan het Werk 2018. Analyses, feiten en visie over werken in het onderwijs.' Hierin gaat het onder meer over onderwijsbeleid, leraarschap, professionalisering, arbeidsverhoudingen en -omstandigheden, productiviteit en mobiliteit in het onderwijs. De publicatie wordt aangeboden aan mevrouw mr. C.A.M.E. (Christianne) Mattijsen, directeur van de Directie Voortgezet Onderwijs van het ministerie van OCW en toegelicht door hoogleraren prof. dr. Frank Cörvers en prof. dr. Marc van der Meer van de Leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt. Daarna kunt u in gesprek over de genoemde thema’s met de hoogleraren en een panel van onderwijsverantwoordelijken uit de sectoren politiek, bestuur, beleid en belangenbehartiging.

Voor wie?

De bijeenkomst is voor iedereen die in en rond het onderwijs werkt, voor bestuurders, beleidsmakers en onderzoekers.

Locatie

CAOP, Lange Voorhout 13 in Den Haag

Aanmelden

U kunt kosteloos deelnemen aan het congres. Meld u aan via het aanmeldingsformulier op onze website.

Programma

14.00 uur    Inloop met koffie en thee
14.15 uur    Opening congres door de voorzitter, Patrick Banis, directeur Arbeidsmarkt CAOP
14.20 uur    Inleiding 'Onderwijs aan het werk' door de hoogleraren van de Leerstoel      
Onderwijsarbeidsmarkt
14.45 uur    Aanbieding publicatie 'Onderwijs aan het werk - 2018; Analyses, feiten en visies over werken in het onderwijs'
15.00 uur    Pauze
15.15 uur    Paneldebat met onderwijsverantwoordelijken uit de sectoren politiek, bestuur, beleid en belangenbehartiging
16.15 uur    Toelichting (onderzoeks)agenda Leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt
16.45 uur    Afronding door de voorzitter
       
Borrel na afloop

Meer informatie

Hebt u vragen over het congres of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Loes Spaans, coördinerend adviseur Leerstoelen CAOP.
E: l.spaans@caop.nl
T: 070 3765 711 / 06  510 02967