Startdatum: woensdag, 09 mei
Begintijd: 12:00
Eindtijd: 13:30
Locatie: CAOP, Den Haag

Openbare lunchlezing ’Wat is goed bestuur en wie bepaalt dat?’ met professor Zeger van der Wal

U bent van harte uitgenodigd voor de openbare lunchlezing ‘Wat is goed bestuur en wie bepaalt dat?’ van professor Zeger van der Wal. Een lezing waarop u ook zelf uw mening kunt inbrengen. De bijeenkomst is op 9 mei 2018, van 12.00 tot 13.30 uur bij het CAOP (Lange Voorhout 13, Den Haag).

Zeger van der Wal bekleedt de Ien Dales Leerstoel van de Universiteit Leiden en het CAOP. Hij pleit voor een internationaal vergelijkend debat met een open vizier.  De centrale vraag in zijn oratie ‘De 21e-eeuwse overheidsmanager, een reis door tijd, plaats en context' (3 maart 2017), is de hoe ambtenaren en publieke managers zo goed mogelijk geëquipeerd kunnen worden voor hun taak in een steeds complexere omgeving’. In zijn paper ‘Wat is goed bestuur en wie bepaalt dat?’ (december 2017) gaat hij in op het begrip goed bestuur en hoe wij daaraan invulling geven.

Fundamentele verschuivingen in globale machtsverhoudingen

Goed bestuur gaat over kernwaarden waarvan sommige op gespannen voet staan met elkaar. Welke waarden we voorrang geven, verschilt met de tijd. Ook onze culturele achtergrond bepaalt sterk hoe wij invulling geven aan goed bestuur. Juist dat laatste is uiterst relevant en actueel. Met Trump en Brexit en een versplinterd politiek landschap in het Westen en de alleenheerschappij van President Poetin en President Xi in het Oosten, zien we fundamentele verschuivingen in globale machtsverhoudingen.

Het Oosten kijkt niet langer naar het Westen voor richting en advies maar in toenemende mate gebeurt dat ook andersom, of gaan grote Aziatische landen hun eigen weg.  Dat roept voor ons in 'de eeuw van Azië' boeiende maar ook ongemakkelijke vragen op: zijn transparantie, verantwoording en democratie wel zo noodzakelijke voor goed bestuur of zitten ze effectiviteit en innovatie juist in de weg? In welke functie, rol of sector we ook werkzaam zijn, we krijgen allemaal in toenemende mate te maken met dit soort vragen en moeten op zoek naar soms nieuwe antwoorden.

Programma

Professor Zeger van der Wal gaat graag met u in gesprek over wat goed bestuur is, welke waarden belangrijk zijn, en hoe we vorm kunnen geven aan een dialoog over tegenstrijdige visies op goed bestuur.

12.00 uur            Inloop met lunch
12.30 uur            Lezing Zeger van der Wal ‘Wat is goed bestuur en wie bepaalt dat?’
13.00 uur            Vragen en discussie
13.30 uur            Afronding

Aanmelden

De lezing is voor werkenden in de publieke sector, en is vooral interessant voor adviseurs, HRM, integriteitsbureaus, integriteitsfunctionarissen/coördinatoren, OR-leden, werkgevers en werknemers en wetenschappers. U kunt zich kosteloos aanmelden via dit formulier.
 
Voor meer informatie: Loes Spaans via l.spaans@caop.nl en 06 – 510 029 67