Startdatum: dinsdag, 13 februari
Begintijd: 15:00
Eindtijd: 17:00

Openbaar Debat ‘Technologische ontwikkelingen en arbeidszaken’

Verdergaande technologisering leidt tot noodzakelijke innovatie en bezinning op vraagstukken rond ‘werk’ en ‘arbeidszaken’. Het openbare debat ‘Technologische ontwikkelingen en arbeidszaken’ gaat in op de gevolgen van technologie voor het werk en de wereld van het werk in de publieke sector. Het debat, georganiseerd door de Albeda Leerstoel en de Ien Dales Leerstoel van het CAOP, vindt plaats op 13 februari 2018 van 15.00 tot 17.00 uur bij het CAOP in Den Haag.

Invloed van technologisering op werk

Technologische ontwikkelingen veranderen de komende jaren fundamenteel het werk en de manier waarop we werken, óók in de publieke sector. Banen kunnen verdwijnen, nieuwe banen ontstaan, werk zal vooral anders worden. Vaak denken we hierbij aan grote dingen, zoals robots die banen van ambtenaren overnemen. De impact van technologie op werk is vaak echter subtieler, ‘sluipender’ en fundamenteler. Zo veranderen werkprocessen volledig door digitalisering en automatisering van de informatievoorziening (de e-overheid), Internet of Things (IoT), cloud computing, machine learning en dergelijke.

De kernvragen bij voortschrijdende technologisering zijn:

 • In welke mate raken ontwikkelingen de beleidsinhoud? Denk aan wetgeving voor drones, regulering van zelfrijdende auto’s en de vraag waar we belasting op heffen als de arbeid is overgenomen door robots.
 • Welke nieuwe kennis en competenties hebben ambtenaren nodig om deze nieuwe inhoud vorm te geven?

Gevolgen van technologische ontwikkelingen voor ambtenaren

Technologische veranderingen hebben gevolgen voor het vak en het vakmanschap van ambtenaren. Voor hun professionaliteit, voor hun contacten met klanten, hun scholing en ontwikkelingsmogelijkheden. Ook voor hun flexibiliteit, mobiliteit en inzetbaarheid. En dan hebben ambtenaren ook nog eens te maken met afnemende arbeidszekerheid en veranderende arbeidsrelaties (toename zzp’ers, multi-job-carrières en andere nieuwe flexibele constructies). Aan de kant van de organisatie zélf verandert er ook veel, bijvoorbeeld op het niveau van leidinggeven en leidinggevenden. Hoe gaan we dat allemaal organiseren regelen in de publieke organisaties? Welke stijl van leidinggeven past bij de nieuwe tijd? Wat komt er in de cao?

Gezamenlijke aanpak sleutel tot succes

Technologische ontwikkelingen hoeven ons niet te overvallen, ze kunnen ook mogelijkheden bieden. De sleutel tot succes ligt in een gezamenlijke aanpak en gedeeld commitment van werkgevers en werknemers in de publieke sector. Samen kunnen we de kansen van technologie benutten en de nadelen beperken. Sociale partners kunnen hierin het voortouw nemen. HRM en beleidsmakers kunnen tijdig anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Medezeggenschap en bestuurders kunnen het onderwerp levend houden door het actief te agenderen. Via die weg kan ook de individuele medewerker participeren in de besluitvorming en werken aan zijn eigen ontwikkeling, zijn eigen ‘leven lang leren’.

Open advies leerstoelen

Vanuit het programma ‘Transformaties in de samenleving, gevolgen voor de arbeidsmarkt’ hebben de Albeda Leerstoel en de Ien Dales Leerstoel in samenwerking met het CAOP een ‘open advies’ geformuleerd. Het advies helpt belanghebbenden om te gaan met het vraagstuk van verdergaande technologisering. Voor verschillende domeinen en op verschillende niveaus geeft het advies handreikingen die u kunt meenemen in het overleg over een cao of bij het georganiseerd overleg. Het is aan partijen zelf om te beoordelen welke onderdelen voor hen relevant zijn, op de korte en de langere termijn.

De domeinen zijn bijvoorbeeld ‘strategisch personeelsbeleid en ‘leren ontwikkelen – leven lang leren’. We kijken hierbij naar de niveaus ‘organisatie’ (duurzame inzetbaarheid, employability, innovatievermogen), ‘management’ (leidinggeven en visie op leiderschap) en ‘ambtenaar’ (ambtelijk vakmanschap in een veranderende omgeving, leven lang leren). Voor elk van die domeinen en niveaus beschrijft het advies hoe een organisatie kan anticiperen op technologische ontwikkelingen.
Tijdig anticiperen op wat komen gaat betekent tijdig inbedden.

Uitnodiging

Graag gaan wij met u het debat aan over dit ‘open advies’ en over de invloed van technologische ontwikkelingen op arbeidszaken. Uw inbreng is relevant. Wij nodigen u dan ook van harte uit voor een openbaar debat onder leiding van Jaap Uijlenbroek, directeur-generaal bij de Belastingdienst. Ter inspiratie zal hij ook personen interviewen die in hun organisatie of sector te maken hadden met verandering als gevolg van technologische ontwikkelingen.
Wilt u graag bijdragen aan het debat en het ‘open advies’ en u laten inspireren door ervaringen elders? Kom dan naar het openbaar debat op 13 februari 2018 bij het CAOP, van 15.00 – 17.00 uur.

Aanmelding

Meld u aan via het formulier op de website. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Bij de bevestiging van deelname ontvangt u ook het definitieve programma.

Doelgroep

Het debat is interessant voor o.a. cao-partners, sociale partners, bestuurders, vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties, hrm, adviseurs, wetenschappers, beleidsmakers, medezeggenschap en andere werkenden in de publieke sector die bezig zijn met het vraagstuk van technologische ontwikkelingen en innovatie.

Programma

14.45 uur


Inloop met koffie en thee

15.00 uur

 • Opening met plenaire inleiding door Carine van Oosteren, senior beleidsadviseur bij de SER
 • Plenair debat met deelnemers
 • Interviews: Jaap Uijlenbroek, directeur-generaal bij de Belastingdienst, gaat in gesprek met vertegenwoordigers van organisaties en sectoren die te maken hebben (gehad) met transities als gevolg van technologische ontwikkelingen. Dit zijn onder meer:

  • Willie Berentsen, adviseur Arbeidsmarkt en Onderwijs bij FME
  • Marloes Sengers, manager HR bij APG
  • Fouad Tajjiou, vakbondslid/or- lid bij APG
  • Ed Lugthart, bestuurder bij FNV
  • Friso Raemaekers, verpleegkundige spoedeisende hulp
  • Marloes Pomp, expert in nieuwe technologie en programmamanager blockchain bij de overheid
  • Olav Welling, directeur Ambtenaar en Organisatie bij BZK

16.50 uur


Wat nemen de leerstoelen mee naar het ‘open advies technologische ontwikkelingen en arbeidszaken’? 

17.00 uur


Afsluiting en versnapering

Meer informatie

Voor meer informatie over het programma en suggesties kunt u contact opnemen met Loes Spaans, secretaris Bijzondere Leerstoelen CAOP:

E: l.spaans@caop.nl

T: 06 51 002 967

W: www.deleerstoelen.nl